Prezentace a šíření výsledků

V rámci představení projektu a propagace programu Erasmus+ účastníci připravili prezentaci (ukázka fotografů) pro spolužáky z nižších ročníků, při kterých se jich mohli ptát na požadavky, průběh a náplň práce.

OF1 prezentace OF1 prezentace OF2 prezentace OF2

Kromě žáků, také doprovodné osoby připravili prezentace Francie 1Francie 2 a z Portugalsko pro vyučující na pravidelné pedagogické rady.

Další prezentace projektu Erasmus+ se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří.

DOD1 DOD2

Francouzská škola představila naší školu starostovi města Longchamp, protože projekt podobného typu se uskutečnil naposledy v roce a naše škola informovala v Krajských listech o možnostech programu Erasmus+

Dále jsme z prostředků na management hradili vizitky pro zástupce jednotlivých předmětových komisí a koordinátorů projektu Erasmus+ a také leták v AJ a ČJ, který shrnoval dosavadní projekty Erasmus+.

Informace o výjezdech vycházely pravidelně v aktualitách školy a v případě žákovských výjezdů i v Krajských listech.