Eco-Hiking Europe

Projekt  “Eco-Hiking Europe” je zaměřen na posílení, rozvoj a zlepšení dovedností a kompetencí žáků. Do projektu se zapojilo pět středních škol z České republiky, Finska, Rumunska, Řecka a Portugalska, které se nachází v blízkosti přírodních parků nebo rezervací. Pro partnery připraví  týdenní pobyt v přírodě. Čtyři žáci z každé země doprovázené vyučujícími poznají krásy přírody různých evropských zemí. Naučí se pozorovat, třídit a zpracovávat informace získané při pobytu v přírodě. Při práci budou používat  angličtinu a seznámí se se  slovíčky z jejich oboru. Ke zpracování výsledků využijí  brainstorming, myšlenkové mapy, prezentace v týmové práci atd.
Hlavními produkty projektu pak budou:

Stránky věnované projektu najdete zde:

  1. fotokniha navštívených míst
  2. prezentace o místech, která navštíví
  3. krátký film z každé přírodní rezervace doplněný pracovním listem
  4. myšlenkové mapy o navštívených zemích
  5. zkušenosti, dovednosti, přátelství, poznání partnerských zemí a jejich obyvatel
  6. tolerance a seznámení se novými zeměmi