Stínování v Turecku

Od 6. 02. do 10.02.2017 jsem se zúčastnila projektu Erasmus + v Turecku.

Cílem projektu bylo seznámení s systémem organizace a metodiky výuky angličtiny ve škole Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Magno.

Během celého týdne jsem byla pod vedením Nuray Yıldırım Cevahi, která je učitelkou angličtiny ve škole Sultan Hatun. Navštívila jsem hodiny dvou učitelů, v nichž jsem prezentovala naši školu a český školský systém. Prezentace připravená a předvedená žákům byla na vysoké technické, historicko-kulturní, interakční a zejména jazykové úrovni.

Učila jsem žáky podle tureckých učebnic, které jsem obdržela v místní školní knihovně.

Podrobila jsem analýze strukturu tamních učebnic anglického jazyka, porovnala jsem didaktické metody a organizaci výuky angličtiny v turecké a české škole a dospěla jsem k závěru, že úroveň znalostí našich žáků překonává úroveň znalostí žáků v Turecku.

Pozitiva výuky v Turecku shledávám v pozitivní atmosféře výuky, partnerských a vstřícných vztazích mezi učiteli a žáky. Studenti jsou aktivní, bystří, zvídaví.

Lekce, které jsem v Turecku prezentovala, byly zaměřeny na rozvoj všeobecného kulturního přehledu. Zároveň jsem se sama obohatila o tureckou kulturu (písně, jídlo, zvyky, tanec). Studenti gastronomie připravili slavnost pro žáky a učitele, kde jsme hovořili o kultuře, sdíleli jsme kulturní tradice a vyměňovali si názory a zkušenosti.

Hodnotím tento program jako výbornou možnost sdílení pedagogické zkušenosti, metod ve výuce a seznámení s technologií používanou ve školách v zahraničí. Z Turecka jsem si odvezla mnoho zkušeností a podnětů pro svou pedagogickou praxi.

Helen Pozdnyakowa

moje vedoucí Není potřeba zavěšovat okny, projektor je jako televize projekt studenta v angličtině se vděčnymi studenty students v hodině