Workshop ve Francii

4.-9.2. 2019 se uskutečnil workshop v Dijonu ale nástup naší skupiny byl opožděn z důvodu kalamitní situace na letišti v Praze, kdy byl let postupně odkládán z neděle až na pondělní brzké ráno. Do školy skupina dorazila až během odpoledne.

Během 4 dnů jsme absolvovaly workshopy v keramických dílnách; modelování talířů, zdobení vykrajováním, vytlačováním a vyrýváním barokních vzorů. Inspiraci jsme čerpali z prohlídky s průvodkyní, po památkách v Dijonu. Na základě fotografií architektonických prvků jsme následně pracovali na výtvarné přípravě vzorů pro dekoraci talířů do nástěnné mozaiky (bude dokončena v příští fázi projektu, za rok). Naše i portugalské keramičky si měly možnost dále vyzkoušet zpracování keramické hlíny a točení na kruhu (šálky, misky, talíře), nové techniky v ateliéru dekorací atp.

Učitelé se podíleli na překladu obrazového slovníku keramických pojmů (Aj, Fj, Čj, Pj)/ materiály, postupy, nástroje, procesy, finální výrobky. Aktivity byly, pokud možno, organizovány ve smíšených týmech aby účastníci maximálně využili komunikaci v angličtině. Navíc francouzští žáci aktivně fungovali v roli metodiků při zácviku nových technik pro kolegy z Česka a Portugalska. Většina účastníků se snažila aktivně zapojovat do profesní a následně i běžné konverzace v Aj. Ve středu jsme se též účastnili hodiny francouzštiny – základní zdvořilostní“ fráze + základní terminologie keramiky.

Výjezd hodnotím jako velmi přínosný a vysoce motivační z pohledu odborného, jazykového i společenského a kulturně vzdělávacího hlediska; (objevování Burgundie – krajina, zvyklosti, systém školství, jídlo, přístup lidí). Hostitelská organizace zorganizovala, kromě prohlídky  města i společnou večeří pro partnery projektu a večer v opeře („La finta paza“) Probíhala celková práce a příprava dalších fází projektu – návaznost v Portugalsku. Na závěr bylo hodnotící sezení, ve formě písemné; dotazník – otevřené odpovědi – evaluace celková pozitiva/ negativa, náměty na zlepšení, tipy pro další mobility. Scanované kopie vyjádření účastníků (žáků i učitelů) budou k dispozici i manažerce projektu.

Alenky barokní talíř Brigitte a češky Dijon dílna - talíře NAVRHOVÁNÍ Práce v dekoraci

They visited Dijon

Před prohlídkou II Vítězný oblou - 3 keramičky SUPSKV