Stínování září 2018

Termín: 24 -28. 9. 2018

V posledním zářijovém týdnu jsem se zúčastnila výjezdu v rámci projektu Erasmus + na Slovensko do Spojené školy Novaky, kde v tu dobu probíhal již tradiční Enviroprojekt.

Vzhledem k tomu, že nejsem vystudovaný pedagog ale ekolog, jsem v průběhu studiu neabsolvovala pedagogickou praxi. Kromě mého vlastního pracoviště tak nemám žádnou jinou zkušenost z hlediska fungování školy a tento týden považuji za vzácnou příležitost ke sledování téměř běžného provozu na jiné škole. Hostitelská škola má navíc mnoho společných prvků s naší školou (počet žáků i pedagogů, široká škála oborů, vazba na obor či průmysl, který byl v minulosti žádanější) i řešených problémů (nízký zájem o některé obory atd.). Při vzájemném porovnání obou škol se domnívám, že naše škola se lépe vypořádala se změnami v oboru a v současné době je modernější, lépe financovaná a s celou škálou realizovaných projektů a výjezdů jak žáků, tak pedagogů. Na druhou stranu spojená škola Novaky zase oplývá dostatkem prostoru (několik budov) a může se pyšnit řadou sportovních úspěchů. Bohužel zde nejsou realizovány zahraniční výjezdy (z důvodu jak finančních tak provozních, kdy ve škole není zaměstnanec, který by projekty plně zabýval), což dokládá i tento jednostranný projekt, který byl původně plánován jako výměnný.

Samotný projekt ENVIRO považuji za přínosný a velmi mne inspiroval a ráda bych něco podobného zrealizovala i naší škole. Projektová výuka tohoto typu je atraktivní, podporuje spolupráci studentů různých oborů (ekologie, chemie) a upevňuje vztahy mezi pedagogy a studenty.

Ve zbylé části týdne jsem navštívila výstavu vysokých škol v Nitře a strávila několik hodin na výuce biologie, což bylo také velmi přínosné. Ve škole panuje velmi přátelské prostředí, takže celkové dojmy z výjezdu jsou jen pozitivní.

Závěrem bych ráda poděkovala za možnost se projektu zúčastnit a veškerou nemalou organizaci s tím související.

Obrázek1 Obrázek2 Obrázek3 Obrázek4 Obrázek5