Kremnica červenec 2018

19. – 22.7.2018 se v Kremnici uskutečnilo setkání slovenských a čských partnerů, kteří jsou zodpovědni za základní výstupy projektu O1 + O2. Řešila se především jejich finální podoba, překlady do pracovních jazyků, grafické zpracování, čerpání prostředků a podoba diseminačních konferencí na Slovensku a v České republice. Kromě pracovních záležitostí jsme navštívili Mincovnu a výstavu keramiky v městském muzeu.

???????????????????????????????????? DSC_0095 ????????????????????????????????????

Zprava z akce_Kremnice, podaná ředitelce školy po návratu do školy.