Keramka se učí v Evropě

Plán mobilit

Semináře pro nejazykové vyučující:

Kurzy pro jazykové vyučující: metodicko-jazykové kurzy

Kurz pro management – pouze jazykový kurz

Některé z našich cílů:

  • zlepšení jazykových kompetencí pedagogického sboru a vedení
  • zlepšení didaktických dovedností a zvýšení atraktivity výuky, zavedení alternativních metod vyučování hlavně v přírodních vědách a cizích jazycích
  • internacionalizace školy a její zapojení do programu Erasmus+, především projekty partnerství
  • představení nabídky EU v oblasti vzdělávání (žáci, rodiče, veřejnost)

Informace o projektu na EU stránkách