Modelování s využitím přírodních tvarů (dýně) – Riga

Od 30.9. – 4.10. se na partnerské škole v Rize uskutečnil workshop zaměřený na modelování. Jako inspirace sloužily různě tvarované dýně, které sloužily jako modely k vlastní práci.

V pondělí žáci modelovaly dýně s využitím sádrových forem na škole. Na rozdíl od běžné práce tyto formy nevylévaly ale rovnoměrně vyplňovaly modelovací hmotou. Hmota ve formě byla vysušena, modely ve čtvrtek vyjmuty, začištěny hrany, z poloviny naglazovány a vypáleny v peci. Výrobky si účastníci odvezli domů.

V úterý bylo úkolem vyrobit zvětšený hliněný model dýně v poměru 1,5:1 vzhledem k modelu. Tento hliněný model sloužil jako základ konvičky. Pomocí řezů a dalšího modelování byla hliněná tykev rozřezána na kousky a následně slepená do podoby konvice. Tyto modely zůstaly ve škole.

Ve středu se uskutečnila celodenní exkurze za tradiční keramikou. Účastnívi navštívili dílnu se zakouřenou keramikou, Rundāle palác a muzeum keramiky. Kromě středeční celodenní exkurze měli možnost vidět muzeum porcelánu v Rize, kde probíhal závěrečný ceremoniál a muzeum významných lotyšských návrhářů porcelánu Romanse Suty and Aleksandry Beļcovy  ze 20.-30. let 20. století.

Práce s formou a výsledek

Práce s formou Výrobek po vyndání z formy Začištěné výrobky Dýně pro inspiraci

Práce s dýní a tvorba zvětšeného modelu

Práce s formou Dýně a zvětšené modely

Práce na konvičce

Práce na konvičce Výsledné modely 2

Výlety

Výlet k moři Po předání certifikátů