Akreditace školy

Certifikát o udělení Akreditace Erasmus

Naše škola získala v programu Erasmus+  akreditaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na programové období  2021-2027.

CZ01-KA121-VET-000005198 – V rámci akreditace nám byl schválen projekt pro žáky z oboru Grafický design a Užitá fotografie a médiam ve výši 20750 EUR a umožňil nám uskutečnit přípravnou návštěvu a třítýdenní stáže pro 8 žáků (6 grafiků a 2 fotografů) ve španělské Seville od 19.6. – 9.7.2022.

2022-1-CZ01-KA121-VET-000056167 – byl schválen ve výši 23 550 EUR a zahrnuje přípravnou návštěvu a třítýdenní stáž v Sevilly 20.6. – 11.7.2023 pro 4 fotografy a 4 grafiky a 4 doprovodné osoby. Grant jsme čerpali do výše 22 269 EUR.

Ve Výzvě 2023 podávala škola žádost na 12 krátkodobých mobilit, 2 dlouhodobé a 4 doprovodné osoby.

 

 

certifikát