Akreditace školy

Certifikát o udělení Akreditace Erasmus

Naše škola získala v programu Erasmus+  akreditaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na programové období  2021-2027.

V rámci akreditace nám byl schválen nový projekt CZ01-KA121-VET-000005198 od 1.9.2021 do 30.11. 2022 pro žáky z oboru Grafický design a Užitá fotografie a média. Grant byl schválen ve výši 20750 EUR a umožňuje nám poslat 4 žáky na dvoutýdenní a 4 žáky na třítýdenní stáže.

CZ01-KA121-VET-000005198 – třítýdenní stáže 8 žáků (6 grafiků a 2 fotografů) ve španělské Seville od 19.6. – 9.7.2022

certifikát