Stáž žáků ve firmě VUP a.s. Prievidza

V rámci projektu jsme plánovali druhé kolo stáží ve firmě Fortischem a.s. Nováky. Protože došlo ke změně vedení, firma nám vypověděla smlouvy a naše partnerská škola SOS Nováky nám zajistila stáž ve VUP a.s. Prievidza. Koordinátorka projektu navštívila laboratoře a s Ing. Žiakom a ekonomickou ředitelkou domluvila termín a náplň stáže, která se uskutečnila v době praxí našich žáků.

20.5. – 1.6. 2018 do laboratoří VUP a.s. vyjeli 4 žáci naší školy, kteří zde absolvovali povinnou praxi. V rámci výběrového řízení byli vybráni 3 žáci třetího a jedna žákyně druhého ročníku (3 dívky + 1 chlapec). Na místě se k nim přidal i žák partnerské školy v Novákách, který tam byl také na povinné praxi a rozdělili se do analytické laboratoře a laboratoře výzkumu. Obě skupiny se po týdnu vystřídaly.

Každý den s žáky pracovali zástupci různých analytických metod, kteří jim vysvětlili vždy principy metody, normy podle kterých pracují, pravidla práce se vzorky a žáci pak měli možnost si jednotlivá jednoduchá stanovení sami vyzkoušet např. měření pH nebo stanovení vody a vyhodnotit. U složitějších metod jako je plynová chromatografie byli nejdříve seznámeni s principy metody a měli možnost sami nadávkovat vzorky mikrostříkačkami Hamilton, porovnat chromatogramy různých vzorků.

Podrobnější informace o metodách naleznete ve zprávách z praxe jednotlivých účastníků 1 2 3 4, kde jsou k dispozici fotografie.

Zde je možné se podívat na prezentaci účastníka pro spolužáky a žáky mladších ročníků oboru Analytická chemie.