FASHION – Fast Fabric For Fashion Inovation

English

logo

O projektu

Pro následující dva roky škola připravila projekt mezinárodní spolupráce škol KA229 pro obor Oděvní design. Do projektu jsou zapojeny partnerské školy z Lotyšska a Portugalska. Projekt začíná 1. listopadu 2020 a končí 31. prosince 2022. a předpokládá zapojení 60-80 účastněných v rámci workshopů a dalších při práci na projektu.

Hlavním cílem projektu je práce a úprava textilie pomocí různých technik, které vedou k nové podobě materiálu a jejich zpracování do oděvů.

V projektu je plánováno 5 setkání

  1. schůzka učitelů, společné vyzkoušení jednotlivých technik a plánování projektu
  2. textilní techniky v Portugalsku – práce s barvou
  3. textilní techniky v České republice – práce se strukturou
  4. textilní techniky v Lotyšsku – kombinace změny barvy a struktury
  5. Mezinárodní přehlídka na hradě Loket

Výsledkem projektu mají být nejen oděvní modely, které budou sloužit jako praktické ukázky zpracování textilií a jejich úprava do finální podoby ale také katalogy technik a modelů umožňující jejich další použití při výuce. Většina produktů také slouží k propagaci oboru na výstavách, Dni otevřených dveří a ostatních propagačních akcích.