Stáž žáků ve firmě FORTISCHEM a.s.

V termínu od 16. do 27. října 2017 se žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Aplikovaná chemie zúčastnili stáže v rámci projektu Erasmus+. Praxe probíhala v chemických závodech Fortischem ve slovenských Novákách. Děti si osvojily několik analytických metod dané laboratoře. Kromě kontroly konečných produktů jsme se zúčastnili exkurze do všech tří výrob – výroba PVC, karbidu vápníku a technických plynů. Personál laboratoří i výrob byl vstřícný a ochotný.

Žáci byli rozděleni do tří laboratoří

 • laboratorní práce v oddělení řízení kontroly kvality pro výrobu plastů
  • Stanovení distribuce částic laserovým analyzátorem
  • Stanovení dynamické viskozity pastotvorného PVC analyzátorem Brookfield
  • Stanovení K-hodnoty PVC přístrojem Anton Paar
  • Stanovení hmotnostního indexu toku vybraného granulátu PVC
  • Stanovení poměrné prodloužení a meze pevnosti v tahu vybraného granulátu PVC
 • laboratorní práce v oddělení řízení kvality pro chemickou výrobu
  • Stanovení rtuti v odpadních vodách
  • Stanovení celkového chlóru podle Schonigera v CPN
  • Stanovení CHSK, rozpustných a nerozpustných látek v odpadních vodách
 • laboratorní práce v oddělení řízení kvality pro karbidovou výrobu
  • Stanovení obsahu amoniaku v karbidu vápníku
  • Stanovení obsah sulfanu a fosforovodíku spektrofotometrem
  • XRF analýza ve vzorcích vápna/koksu na rentgenovém analyzátoru Spectro iQ
  • Sítová analýza
  • Stanovení obsahu fosforovodíku detekční tubičkou
  • Expedice zabaleného karbidu vápníku (kontrola nakládky)

Pobyt byl velmi přínosný z analytického i technologického hlediska. Žáci ocenili možnost absolvování stáže a hodnotili ji kladně. Poznatky a získané dovednosti použijí při maturitní zkoušce a u budoucích zaměstnavatelů. Všichni žáci obdrželi Europass mobilitu potvrzující získané znalosti a dovednosti. Veškeré náklady byly hrazeny z grantu bez nutné spoluúčasti rodičů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žákyně 3. ročníku

Žák 4. ročníku

Žák 4. ročníku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žákyně 4.ročníku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žák 4. ročnku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žák 4. ročníku

Ubytování v Prievidzi bylo strategicky umístěno u dopravního terminálu, který jsme využívali. Mimo pracovní aktivity jsme navštívili Spojenou odbornou školu v Novácích, kde se nám dostalo velmi vřelého přivítání. Prošli jsme si školou, laboratořemi a zakončili krátkou diskuzí s místními studenty. Ve volném čase jsme poznávali zajímavosti v okolí – překrásný zámek, ZOO a kúpele v Bojnicích, skanzen Čičmany a o víkendu jsme absolvovali prohlídku hlavního města Bratislavy.