Keramka ve Finsku – kurz pro učitele přírodních věd

Naší školu reprezentovala na semináři Klára Kecseiová, která si připravila stručnou zprávu z akce.

V týdnu od 9. -15. 5. 2016 jsem měla možnost zúčastnit se zahraničního kurzu ve Finsku, s názvem „Get up with natural science“. Kurz se konal ve Finském městě Joensuu.

Měla jsem možnost se zde setkat s učiteli z ostatních evropských zemí (Dánsko, Německo, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Litva, Řecko a Chorvatsko), celkem se nás zúčastnilo 17.

První den jsme zahájili představením sami sebe, naší země, naší školy a prací na naší škole. Další den nás provedli po univerzitě a praktické střední škole, odpoledne bylo na programu vytvořit vlastní workshop pro festival, konaný hlavně pro děti z Joensuu a celého okolí. Nakonec jsme vytvořili stanoviště pro různé věkové kategorie. Stanoviště obsahovali – potvrzení Globálního oteplování pomocí CO2, potvrzení produkce CO2, viskozita a další. Celý festival trval 2 dny, na našem stanovišti jsme se střídali a demonstrovali naše pokusy, komunikovali s dětmi a jejich učiteli. V průběhu jsme samozřejmě obdivovali workshopy ostatních v celé aréně.

V programu byla návštěva Koli národního parku, kde jsme mohli vidět typickou finskou krajinu plnou jezer, jehličnatých a listnatých lesů.

Také jsem se zúčastnila kurzu finského vaření. Hlavním chodem byl samozřejmě losos, také jsme ochutnali salám ze soba.  Celá skupina měla možnost vyzkoušet finskou saunu s plaváním v jezeře s 5°C vodou, polovina z nás jen tleskala a obdivovala otužilost ostatních.

Poslední den proběhlo zhodnocení celého kurzu, předání certifikátů a rozloučení. Celý kurz hodnotím velmi pozitivně. Organizace byla v pořádku a vše proběhlo, jak mělo. Hlavní pozitivum vidím ve zlepšení jazykové vybavenosti a seznámení se ostatními systémy vzdělávání v různých zemích.