Setkání v Polsku – 28.4. – 1.5.2017

Mezinárodního setkání se zúčastnila Blanka Hladíková a Alena Švejková. Hlavním cílem bylo seznámit se podrobněji s účastnickými organizacemi (prezentace školy), podrobně probrat rozpočet projektu a navrhovaný zásadní výstupy O1 + O2. Slovenský koordinátor připravil anglický překlad zásadního výstupu O2 a byly diskutovány jeho nadstavbové modely, které připraví jednotliví partneři: Polsko – šperky, Turecko – modelování a sochy, Kypr – středověká keramika. Také byly dohodnuty termíny setkání v září na Kypru a v dubnu v Turecku.

Naše škola přivezla veškeré kopie dokladů potřebné k uznání nákladů na dosavadní čerpání a domluvila se na zaslání další části rozpočtu. Velmi rozsáhle se diskutovala pravidla rozdělování peněz z jednotlivých kapitol, parametry dokumentů potřebných k uznání výdajů a vedení písemné dokumentace. Jako organizace jsme byly pochváleni za vzorné vedení dokumentace a průběžné čerpání grantu dle přidělených prostředků.

Polští organizátoři připravili i bohatý kulturní program. Kromě komentované prohlídky města Bialystok, jsme navštívili město Tykocin (velkou synagogu a hřbitov, dále hrad a klášter.) Jeden den byl věnován keramickému workshopu a prohlídce dílny. Účastníci měli možnost si vytvořit vlastní výrobky s použitím skla na dekoraci keramiky, které všichni využili, dále dílnu na výrobu šperků. V rámci prohlídky se diskutovali i odborné postupy při výrobě např.černé keramiky nebo používání kovů ve šperkařství.  Celý workshop byl zakončen předáváním závěrečných certifikátů.

IMG_20170429_105740 IMG_20170429_095506 IMG_20170430_100802IMG_20170430_130718IMG_20170430_15101420170430_130321IMG_20170430_152504IMG_20170430_15254020170430_130402