Prezentace a šíření výsledků

V rámci představení projektu a propagace programu Erasmus+ účastníci připravili prezentaci (ukázka fotografů) pro spolužáky z nižších ročníků, při kterých se jich mohli ptát na požadavky, průběh a náplň práce.

OF1 prezentace OF1 prezentace OF2 prezentace OF2

Kromě žáků, také doprovodné osoby připravili prezentace Francie 1Francie 2 a z Portugalsko pro vyučující na pravidelné pedagogické rady.

Další prezentace projektu Erasmus+ se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří.

DOD1 DOD2

Francouzská škola představila naší školu starostovi města Longchamp, protože projekt podobného typu se uskutečnil naposledy v roce a naše škola informovala v Krajských listech o možnostech programu Erasmus+

Dále jsme z prostředků na management hradili vizitky pro zástupce jednotlivých předmětových komisí a koordinátorů projektu Erasmus+ a také leták v AJ a ČJ, který shrnoval dosavadní projekty Erasmus+.

Informace o výjezdech vycházely pravidelně v aktualitách školy a v případě žákovských výjezdů i v Krajských listech.

Ukázky motivačních dopisů se záznamem odpovědí na 3 otázky

  1. Řekněte nám 3 důvody, proč chcete jet
  2. Řekněte nám 3 důvody, proč máme vybrat zrovna Vás
  3. Komunikujete anglicky na sítích? S kým a jak?
  4. Následovaly ještě 3 otázky v angličtině.

Hodnotící dotazníky na místě pomohly k vyhodnocení aktuální situace.

Pro žáky byly připraveny 4 jednotky učení, jejich pojmenování bylo velmi obecné a je třeba ho v případě pokračování stáží změnit a celkově upravit. Také počet hodnocených úkolů by měl být vyšší k počtu celkových činností. Ukázky JVU i s hodnocením jsou Fotografie JVU1 Keramika JVU1 Keramika JVU2 Odevy JVU1.

Na tvorbě jednotek jsme vždy spolupracovali s partnerskou školou, která na naše téma vytvořila návrh s hodnocením a společně jsme ho upravili.