Francie 2020

Druhý workshop ve Francii se konal od 16. do 21. února 2020. Škola se nachází v nedaleké malé obci, kam jsme každý den dojížděli autem. Po vřelém přivítání jsme si prohlédli školu, dílny a ateliéry. Poté jsme absolvovali hodinu francouzštiny, kde jsme se seznámili s nejpoužívanějšími výrazy a frázemi. Odpoledne jsme navštívili muzeum v Dijonu, které se nachází ve Vévodském paláci. V minulosti byl sídlem burgundských vévodů. Den jsme zakončili večerní prohlídkou historického města. Během následujících dnů jsme se věnovali návrhům a dekoraci keramických talířů na téma Burgundské vévodství. Po programu ve škole jsme rovněž zavítali do firmy vyrábějící tradiční dijonskou hořčici a galerii v bývalém kamenolomu.

Pracovní týden jsme uzavřeli zhodnocením vypálených prací a předáním certifikátů.

Tuto akci hodnotím jako zdařilou. Zejména pro žáky je vedle rozvoje komunikace v anglickém jazyce přínosem především práce s odlišnými keramickými materiály a postupy, než s kterými přicházejí do styku na naší škole. Neméně významné a inspirativní je poznávání jiných kultur a tradic, setkávání a navazování osobních vztahů a přátelství.

IMG_6464 IMG_6468 IMG_6478 IMG_6482 IMG_6493 IMG_6501 IMG_6512 IMG_6595  IMG_6602 IMG_6623 IMG_6625