Keramka v Rumunsku – kurz pro učitele přírodních věd

Ve dnes 9.-13.5.  Radka Musilová (učitelka odborných předmětů z ekologie) absolvovala vzdělávací kurz “Interactive teaching – Using educational games and new technology in order to enhance learners motivation” ve městě Sinaia v Rumunsku a zde si můžete přečíst její postřehy.

Průběh:

Celkem se zúčastnilo 16 účastníků (5 Turků, 9 Portugalců, Rumunka a já), přičemž skupina z Turecka navštěvovala souběžně probíhající kurz „Coping with Web 2.0“. Zbylá část skupiny byla účastníky kurzu „Interactive teaching“, který probíhal dle naplánovaného programu pod vedením Felicii Dimulescu. Převážnou část naší skupiny tvořili Portugalci, kteří se navzájem znali a někteří z nich moc neuměli anglicky, takže si vzájemně pomáhali a překládali instrukce do portugalštiny. V celé skupině se nacházel jediný muž (Paolo) a zbytek tvořily ženy ve věku cca 40 – 60 let ze škol na různých úrovních (mateřská, základní, střední). Celý kurz pod velmi profesionálním vedením přátelské Felicii byl velmi zábavný a přínosný zároveň a vůbec mi nevadilo, že jsem tam za školu „sama“. Naopak mi to přišlo výhodné, neboť účastníci měli větší snahu se mnou komunikovat a člověk byl nucen řešit samostatně veškeré drobné problémy, které se vyskytly. Nicméně vzhledem k dokonalé organizaci jak ze strany naší školy (ubytování, letenka, doprava), tak na místě (program, místní transport) jsem řešila opravdu jen nepodstatné drobnosti.

Očekávání:

Vzhledem k odjezdu v průběhu „hadí sezóny“ a značné organizační náročnosti v souvislosti s předáním dětí, domácnosti a zvířat do výhradní péče partnera, jsem se v podstatě nestihla těšit, nastudovat podrobnosti a něco očekávat.

(Překvapivá) zjištění:

1) Rumunsko, zejména Transylvánie, je krásnou zemí s bohatou historií, jedinečnou přírodou a milými obyvateli

2) Přijímající organizace ERUDITUS je vysoce profesionální organizací v oblasti vzdělávání na evropské úrovni

3) Hry mají velký význam při motivaci studentů a mohou výrazně obohatit průběh vyučovací hodiny

4) I portugalské učitelky z našeho „českého“ pohledu v předdůchodovém věku (nad 55 let) byly velmi přístupné dalšímu vzdělávání, ochotné učit se novým věcem, zlepšovat svůj přístup k výuce a obohacovat své hodiny

Přínos:

Týden strávený v rumunském horském městečku Sinaia byl přínosný z následujících důvodů:

1) Absolvování velmi přínosného a obohacujícího kurzu na téma významu her ve výuce

2) Osvěžení a zlepšení delší dobu nepoužívané angličtiny

3) Příjemné vytržení ze známého a mírně stereotypního prostředí

4) Poznání Rumunska, jeho kultury, přírody i historie

5) Mnoho zábavy a příjemných chvil v převážně portugalsko-tureckém kolektivu učitelů

6) Zjištění informací o vzdělávacím systému i podmínkách v učitelských kruzích v ostatních zemích

Celkové zhodnocení:

Cekově hodnotím kurz jako vysoce přínosný. Získala jsem celou řadu nových poznatků a zejména pak silnou motivaci k vylepšení mých hodin. Myslím, že kurz byl naprosto optimálně načasován. V prvních dvou letech výuky jsem se soustředila výhradně na obsah informací v jednotlivých odborných předmětech, přípravu prezentací a pracovních listů. To je nezbytným předpokladem kvalitní výuky a zcela to naplnilo veškeré mé tehdejší časové možnosti. V této fázi je však již většina prezentací a podkladů pro jednotlivé předměty hotova a já se mohu plně věnovat vypilování metod předání těchto informací studentům a vhodnou formou her zvýšit jejich zájem a motivaci. Bude mi potěšením to vyzkoušet v praxi. Ráda bych poděkovala za umožnění účasti a celému realizačnímu týmu z naší školy za dokonalou organizaci. Bude-li příležitost, ráda se podobných aktivit zúčastním i v budoucnu.