První stáže v zahraničí

“První stáže v zahraničí” (PSVZ) je projekt, který připravil tým Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary ve spolupráci s partnerskými organizacemi Lycée des métiers de la céramique ve Francii a scola Artística de Soares dos Reis v Portugalsku. Nejdůležitějším impulsem pro podání tohoto typu projektu byla přípravná návštěva ředitele a dvou odborných vyučujících z francouzské školy, s kterými jsme dlouho diskutovali o plánech a realizaci. Škola připravila Evropský plán rozvoje, ve kterém definovala své krátkodobé a dlouhodobé potřeby. Hlavním záměrem organizace je zapojení žáků a odborných vyučujících uměleckých předmětů do zahraniční spolupráce a umožnění absolvování stáže v zahraničí.

Celkem je naplánováno 18 žákovských a 2 učitelské mobility učitelských mobilit, z nichž 6 účastníků pojede do Portugalska na oděvní design a fotografii, zbývajících 14 z oboru porcelánu a keramiky do Francie. Délka mobility pro žáky byla zvolena 2 nebo 3 týdny, u vyučujících max. týden. Do projektu se mohou přihlásit všichni žáci maturitních a učňovských oborů, kteří studují danou specializaci a splňují vstupní požadavky, zájemci z pedagogického sboru musí vyučovat odborné obory a komunikovat anglicky.
Projekt je naplánován na 20 měsíců a aktivity jsou rozdělené podle zaměření: první rok bude věnován stážím vyučujících a práci s keramickou hlínou (modelování a tvarování), ve druhém se žáci budou seznamovat s novými technikami ve fotografování, dekorování keramiky a razítkování na textil.

Škola sestavila realizační tým, který se skládá ze 4 lidí, zástupkyně školy, koordinátora, vedoucí předmětové komise pro keramiku a koordinátorky probíhajícího projektu ADOL. Všechny odborné náležitosti byly projednány s vyučujícími, kteří významně přispěli k přípravě prvních Jednotek výsledků učení a hodnotících dotazníků. Každý člen je zodpovědný za svou část a jako celek pak odpovídají za naplnění stanovených cílů.

Organizace se rozhodla maximálně šířit výsledky projektu na místní i regionální úrovni a trpělivě vysvětlovat všem organizacím věnujícím se odbornému vzdělávání výhody zapojení do mezinárodní spolupráce. Doufá, že tento typ mobilit zatraktivní výuku na odborné škole a umožní pracovitým, kreativním, cílevědomým žákům i s průměrnými prospěchovými výsledky nebo znevýhodněním, aktivní zapojení do systému evropského vzdělávání a zvýšení jejich uplatnění na trhu práce. Je škoda, že zaměstnavatelé, kteří umožňují praxi odborným studentům, nemají dostatečné informace nebo zájem o mezinárodní spolupráci.

První stáž v zahraničí se uskutečnila 3.-19.11.2016 ve francouzském městě Longchamp.

Stínování vyučující oděvního designu proběhlo v portugalském Portu od 6. – 10. února 2017. Hlavním tématem bylo barvení textilu. Stejná vyučující pak pracovala s portugalskými studentkami na naší škole od 19. února do 3.března.

Stínování vyučujícího fotografie se uskutečnilo 13.-17.3. 2017 v portugalském Portu. Hlavním tématem byla analogová fotografie a kamera obscura.

Druhá stáž v zahraničí pro tři žáky fotografie a dva z oděvního designu se uskutečnila 6. – 24.11.2017 v portugalském Portu. Hlavním tématem byla práce v ateliéru, barvení a tisk na textil.

Třetí stáž pro 7 žáků oboru design keramiky a porcelánu se uskutečnila od 1. do 17. března 2018: Hlavním tématem stáže byla dekorace ale žáci si vyzkoušeli i výrobu misky japonskou technikou Raku, ruční malba pod glazuru, přenášení motivu pomocí pauzáku na surový střep atd.

Prezentace pro mladší ročníky, vyučující a šíření výsledků pro širokou veřejnost najdete zde.

 

 

 

Více informací v anglickém jazyce je k dispozici na EU stránkách