Geo-Explorers

Projekt “Geo-Explorers” je výsledkem úspěšné spolupráce pěti středních škol z pěti geograficky a geologicky odlišných částí Evropy – České republiky, Portugalska a Finska. Řecko a Rumunsko. Předchozí spolupráce v různých projektech poskytla platformu efektivních metod a přístupů k modernímu a inovativnímu učení. Účastníci tohoto projektu stráví 5 následujících a pečlivě navržených týdnů venku, budou zkoumat geologické a geografické jevy v 5 navzájem propojených mobilitách. Každý z partnerů bude hostit jednou a bude hrát roli pořadatele, poskytovatele a průvodce. Všechny aktivity byly dohodnuty všemi partnery a povedou k splnění následujících cílů a cílů projektu.

Cílem je nabídnout účastníkům možnost seznámit se a porovnávat různé geologické útvary, reliéfy, geografické zvláštnosti a kulturní rozdíly. Účastníci si ověří své znalosti tím, že budou pracovat na krátkodobých a dlouhodobých produktech projektu. Jedná se o pracovní listy o konkrétních tématech, srovnávacích materiálech, slovnících, webových diskuzích, webových stránkách projektů, cestovních průvodcích a sociálních médiích. Všechny produkty budou prezentovány během trvání projektu, jasně a srozumitelně, aby bylp možné produktů a mobilit. Tímto způsobem bude dopad projektů na nepřímé účastníky nesmírný. Důležitým cílem je také zvýšit motivaci studentů učit se o kulturách a pomoci studentům pochopit rozdíly a podobnosti mezi partnerskými zeměmi v souvislosti s jejich kulturními, společenskými a historickými aspekty, které zvýší vzájemné porozumění a respekt k jednotlivým kulturám. záměry organizovat všechny výše uvedené venku a nechat studenty a učitele pracovat na volném prostranství. V současné době probíhá příliš mnoho vzdělávacích aktivit v interiéru před počítačovými obrazovkami, které většina lidí považuje za negativní vedlejší produkt moderního vzdělávání. Tento projekt řeší tuto problematiku zapojením fyzické aktivity venku jako klíčového zdroje a poskytovatele požadovaného výstupu. Všichni účastníci budou studenti střední školy se zájmem o přírodní vědy. Budou se zapojovat do neformálních rozhovorů a diskusí, aby se podělili o názory na otázky vyvolané projektovými aktivitami. Je žádoucí, aby 20 účastníků přímo navštěvovalo každou mobilitu. S celkovými 5 mobilitami dosahuje 100 přímých účastníků plus doprovodných osob a bezpočtu nepřímých. Ty budou mít prospěch tím, že pomohou při přípravě procesů, zpracovávají data a výsledky, projednávají projektové aktivity ve třídách apod. Odhaduje se, že se na tomto projektu podílí asi 300 lidí.

Účastníci se budou zabývat jasně navrženými aktivitami. Většina aktivit bude výsledkem pěší turistiky  a aktivit v přírodě. Vytvářejí soubor turistických příruček, průběžnou soutěž o nejlepší průvodce, vytváření webhostingových platforem, příprava a práce na pracovních listech pro návštěvy škol, vytváření prezentací pro každou mobilitu, průběžná práce na vícejazyčném slovníku konkrétních termínů, psaní článků pro místní noviny a časopisy. Hlavními výsledky projektu budou tištěné cestovní příručky. Budou přístupné ve školních knihovnách a on-line. Některé z pracovních listů budou také použity jako výsledek, pravděpodobně v dlouhodobém horizontu, v učebních osnovách. Budou vytvořeny a udržovány webové stránky projektu, kde budou nahrané fotky a výsledky prezentovány, stejně jako stránky sociálních médií. BUde vyhlášen nejlepší cestovní průvodce a jeho anglická verze bude označena.

Dopad, který předpokládáme, je rozsáhlý. Je třeba podporovat myšlenku evropské jednoty a význam v jeho členství, které se v projektu významně ukazuje. Obohatí se kompetence účastníků v předmětech přírodních věd  a naučí se pojmenovávat přírodní a geologické jevy v angličtině. Účastníci budou mít vzácnou příležitost porovnat přírodu a kulturu své domovské země se zbytkem Evropy. Budou poučeni o pozitivním a odpovědném přístupu k přírodní kráse, která je čím dál křehčí. V dlouhodobém horizontu bude webová stránka projektu se všemi jejími výsledky a produkty přístupná a propagována na webových stránkách škol, protože školy jsou nadšeny každým takovým projektem nebo spoluprací. Projekt bude prezentován jako příklad dobré praxe ve dnech otevřených dveří. Cestovní průvodce, jako klíčový produkt, bude v každé škole široce dostupný v obou jazycích. V neposlední řadě vzniknou celoživotní přátelství nejen mezi účastníky, ale i evropskými vzdělávacími institucemi.