Prosinec 2018 Karlovy Vary

Poslední projektové setkání se konalo v Karlových Varech 5.- 8.12. 2018 a uzavřelo více jak dvouletou spolupráci partnerských organizací na projektu. Ve čtvrtek dopoledne navštívili účastníci muzeum a sklárnu v Moseru a odpoledne si prohlédli vybavení a výsledky workshopu projektu Diversity of Ceramics, lázeňské pohárky navrhnuté mezinárodními účastníky. Večer se všichni sešli na společné večeři v Becherplatzu.

Vyvrcholením setkání byla diseminační konference konaná na Krajském úřadě v Karlových Varech.

V pátek 7. prosince se v zastupitelském sále Krajského úřadu konala diseminační konference projektu Potter raiting, kterou organizovala Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech. Škola  patří mezi nejúspěšnější žadatele  programu Erasmus+ a  je významným propagátorem kooperace mezi keramickými organizacemi v Evropě.  Na konferenci se sešli keramici ze Slovenska, Turecka, Polska, Kypru, Portugalska, Lotyšska, Francie spolupracující s karlovarskou školou na dvou keramických projektech, Potter Raiting a Diversity of Ceramics.

Konferenci  zahájil  Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, který zdůraznil význam mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v tradičních řemeslných oborech, mezi které patří výroba keramiky a porcelánu. Po slavnostním úvodu seznámila Ing. Blanka Hladíková účastníky s vlastním projektem Potter raiting, na které navázala vystoupení jednotlivých partnerů. Ing Gabriel Huraj představil žadatele  a příjemce  grantu,  Asociaci řemeslníků Karpat z východního Slovenska a po něm vystoupili se svými příspěvky ostatní partneři, Keramická asociace z Kypru, Afyon Univerzita z Turecka, keramické studium Baobab z Polska a představení partnerů  uzavřela Radka Vaňourková, učitelka odborného výcviku, ze SUPŠ Karlovy Vary.

Kromě partnerských organizací škola ukázala příklady zásadních výstupů. Nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími jsou rozpracované moduly rekvalifikačního a nadstavbového studia vhodné pro vzdělávací a státní instituce. Dalším výstupem je metodika ověření praktických dovedností keramiků a podrobné pracovní foto návody na různé výrobky z keramiky a porcelánu, včetně dekoračních technik. Všechny dokumenty a výstupy budou přístupné na webových stránkách školy.

Konference probíhala v češtině a angličtině. Po skončení oficiální části se účastníci sešli na společném obědě, kde pokračovala živá diskuze, výměna kontaktů a plánování další spolupráce. Děkujeme Krajskému úřadu za poskytnutí reprezentativních prostor a slavnostní zahájení.

konference1konference2konference3

Z návštěvy workshopu

láeňský pohárek (35) láeňský pohárek (34) láeňský pohárek (36)

Publikováno v tisku:

Karlovarský kraj, Novinky. cz