Dekorace lázeňského pohárku v Karlových Varech

Od 14.-18.10. 2019 se na SUPŠ v Karlových Varech uskutečnil druhý workshop zaměřený na dekoraci lázeňských pohárků. Název workshopu byl “Wrap me in nature” a jeho cílem bylo navrhnout design pro lázeňské pohárky vytvořené na předešlém workshopu.

Workshop byl zahájen představením oboru keramické dekorace na jednotlivých partnerských školách. Po oficiálním zahájení se účastníci přesunuli do učebny dekorace, kde pracovali po celou dobu. Celkem se workshopu účastnilo 15 zahraničních a 6 českých účastníků. Naši vyučující a žáci připravili pro každého účastníka 4 pohárky (2 glazované a 2 po prvním výpalu), které měli za úkol dekorovat.

V pondělí se soustředili na návrhy dekorace a jejich přenesení na výrobek pomocí pauzového papíru. V úterý dekorovali výrobky na glazuru a používali k dekoraci kombinaci ruční malby a kresby zlatem. Tyto výrobky byly vypáleny a část z nich si účastníci mohli odvézt domů. Ve středu dekorovali pod glazuru. Kromě práce s kobaltem, která patří k základním technikám podglazurové dekorace, použili ještě soli a kresbu platinou nebo zlatem. Tyto výrobky budou našimi žáky a vyučujícími vypáleny, naglazovány a znovu vypáleny. Budou viděny na závěrečné  výstavě pořádané na konci projektu. Ve volném čase si účastníci vyzkoušeli tisky a vyrobené práce si po vypálení odvezli domů jako dárky.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na exkurzi do Muzea porcelánu v Klášterci nad Ohří a továrny na výrobu jídelního porcelánu Thun. Speciálně návštěva továrny byla pro většinu účastníků zcela novým zážitkem a provedla nás výrobou porcelánu od kaolínu až po výrobky zabalené k expedici. Exkurze byla zakončena výstavou SUPŠ v letohrádku v Ostrově.

V pátek proběhlo hodnocení workshopu pomocí dotazníků, předání certifikátů a oficiální ukončení workshopu.

Zahájení a prezentace jednotlivých účastníků

 

Prezentace české školy Prezentace Lotyšské školy

Práce na výrobcích

Glazované pohárky Malba Návrhy Nazdobené glazované pohárky

Předání certifikátů a fotky s výrobky

Česká skupina Portugalská skupina Lotyšská skupina Francouzská skupina