Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů

Realizační období 1.9.2017- 30.9.2018

Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů” je projekt, který připravil tým Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary ve spolupráci s partnerskou organizací Spojena skola Rastislavova 332, Novaky 97271 na Slovensku.
Významným impulsem pro podávání této žádosti byli dotazy žáků a rodičů maturitního obor Aplikovaná chemie na možnosti stáže v zahraničí. Na základě již probíhajících projektů škola vyhodnotila a dopracovala Evropský plán rozvoje, ve které definovala dlouhodobé potřeby a hlavní záměr organizace. V dlouhodobých potřebách si stanovila i možnosti zahraničních stáží žáků a pracovníků pro všechny vyučované obory nejen v partnerských školách ale přímo i v podnicích.

Celkem je naplánováno 8 žákovských 2 učitelské mobility na Slovensko.

Přestože stáže jsou krátkodobé charakteru, škola očekává tyto výsledky
– obohacení výuky laboratorních předmětů pro chemická stanovení
– prohloubení manuální zručnosti při práci v laboratoři, seznámení se s laboratorní agendou
– využívání nástrojů EU – Europass dodatek k osvědčení, životopis, mobilita a nástrojů pro uznávání kvalifikací ECVET
– zvýšení samostatnosti, tolerance a motivace žáků
– změna v postoji k EU jako instituci podporující vzdělávání a projekty spolupráce
– zájem o celoživotní vzdělávání

Organizace se rozhodla maximálně šířit výsledky projektu na místní i regionální úrovni a trpělivě vysvětlovat a zapojit organizace věnující se odbornému vzdělávání do mezinárodní spolupráce. Doufá, že i budoucí zaměstnavatelé se aktivně zapojí a umožňují stáže pro žáky se zahraničních škol, zvlášť když zde neexistuje téměř žádná jazyková bariéra. Projekt je naplánován na 13 měsíců a aktivity jsou rozdělené na podzimní a jarní dle organizace školního roku.

Pro stážisty byly připraveny 4 JVU ECVET včetně hodnotících formulářů, 3 pro laboratoře FORTISCHEM a jedna pro VUP a.s.

JVU ECVET

Zde jsou k dispozici ukázky motivačních dopisů a hodnotících dotazníků na místě.

Anglické shrnutí projektu se nachází zde.