Keramka na Maltě pro jazykové vyučující

Creative Use of Technology

Na mobilitu jsem odjížděl s cílem zdokonalení kompetencí týkajících se technologie a jejího použití ve výuce. Zároveň jsem chtěl získat praktické rady od ostatních účastníků a poznat kulturu nové země. Většina těchto očekávání byla naplněna, pouze bych uvítal více praktického vyzkoušení nabitých znalostí.

Konkrétně jsem se zlepšil ve využití aplikace ActivInspire. K ní jsem získal i spousty dobrých tipů a rad od ostatních účastníků. Dále jsem se zdokonalil v práci s tvořením a editováním videa, práce s aplikacemi Kahoot.it, Plickers.com, a získal jsem cenné rady a tipy pro využití počítačů a smartphonu ve výuce.

Chystám v příštím školním roce využít jak Kahoot, tak Plickers a to v hodinách Aj které se konají v počítačové učebně, kde každý žák má k dispozici svůj počítač. Zároveň využiji metodu vloggingu, kdy žáci týmově vytvářejí instruktážní video o neznámé věci. Rád bych také využíval ActivInspire, bohužel na naší škole převažují smartboardy, nebo tabule které nejsou interaktivní.

Dále se chci zaměřit na rozvoj vlastní kreativity, a zdokonalit se ve výše uvedených nově nabitých znalostí. Také se chci v příštích letech naučit jak koordinovat mezinárodní projekt.

Kurz byl zaměřen na rozšíření znalostí o technologii a na poznání nových internetových stránek, mobilních aplikací, a využití techniky ve výuce. Kurz byl veden profesionálně Britským učitelem. Byl promyšlený a dobře navržený. Výuka se opírala o brožuru / materiál plný pracovních listů. Za velmi přínosné považuji možnost porovnání a vzájemného doporučení používaných aplikací a techniky mezi účastníky a učitelem.

Kurz byl přínosný, a naučil jsem se novým možnostem ve výuce.

classroom1 classroom2