Potter raiting

je název schváleného  projektu (2016-1-SK01-KA202-022596) hrazeného z EU programu Erasmus+. Projekt partnerství  spolupráce v odborném školství je plánován na 28 měsíců  (1.9.2016 – 31.12.2018) a jeho hlavním cílem je příprava a praktické ověření metodiky testování keramiků. Žadatel a koordinátor projektu je Asociace řemeslníku Východních Karpat ze Slovenska a partnery vysoká škola v Turecku, Keramická asociace na Kypru, Krajská dobrovolnická organizace v Polsku a Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech.

Projekt je určen pouze vyučujícím odborných předmětů a je zaměřen na inovace v zavádění celoevropských standardů hodnocení keramiků.  Škola vytvořila realizační tým ze 4 členů, dvě vyučující odborného výcviku, ředitelka školy a koordinátorka projektu.

V rámci projektu se uskutečnilo 5 projektových  setkání trvajících obvykle 5 dnů

Z každé země se zúčastnili dva zástupci (koordinátor + odborný výcvik), a všichni společně projednali postup práce na jednotlivých kapitolách, dodržování rozpočtu, plán diseminačních akcí a ověřování připravované metodiky v praxi. Účastníci dále navštívili keramické dílny popř. muzea a seznámili se s místní tradiční výrobou a dekorací keramiky, viz popis jednotlivých aktivit a diseminačních konferencí výše.

V rámci projektu byly vypracovány dva základní výstupy O1 + O2, které jsou v české verzi k dispozici zde, v anglické a dalších jazykových mutacích u koordinátora projektu.