Schůzka v Turecku 4.-7.5.2018

Setkání se zúčastnili partneři ze všech zemí s výjimkou Polska a byl dohodnutý další postup:

  • Slovenská NA připravila nový typ pracovních výkazů pro projekt. Všechny výkazy budou přepracovány dle požadavků NA. ČR si povede dva typy výkazů, pro sebe v hodinách a CZK, pro příjemce grantu ve dnech a EUR.
  • Slovenská strana graficky dopracuje a dořeší závěrečnou podobu O2, přeloží do AJ a pošle ČR k překladu.
  • Růžičková + p. Vaňourková vyberou 10 vhodných technik a výrobků pro O1 a začnou na nich pracovat dle požadavků příjemce grantu. Do konce června je připraví ke kontrole a překladu do AJ (p. Ďurkovská).
  • Poslední setkání se uskuteční v Karlových Varech 6. – 10.12. 2018. Ze zahraničí přijede 6 spolupracovníků, z každé země dva.
  • ČR připraví závěrečnou konferenci na pátek 6.12., které se musí zúčastnit min. 35 místních + 10 zahraničních hostů s výjimkou lidí pracujících na projektu (viz.bod 4). Rozpočet konference je 5500 EUR (zahrnuje náklady na zahraniční a domácí hosty, pohoštění, pronájem, propagaci atd.)
  • V září 2018 se uskuteční mimořádné setkání v Pezinku na Slovensku (Hladíková, Vaňourková+ Růžičková), které poslouží k dokončení a kontrole všech výstupů a dohodnutí postupu jejich šíření.

Kromě jednání s partnery jsme navštívili keramické muzeum v Avanosu a dílnu soukromého hrnčíře, který předvedl své umění točení klasické keramiky. Seznámili jsme se s tradicí výroby keramiky v oblasti Kappadokie, navštívili oblast původního křesťanského osídlení, muzeum v Gömere, údolí Uchisaru, podzemní město Derinkuyu.

DSC_0114 DSC_0151 DSC_0179 DSC_0009 DSC_0020  20180507_064422 20180506_122951 20180505_123311