Erasmus+ projekty

Celoevropská kampaň #Erasmusdays

logo_cz

 1. Realizační období 2020 – 2022
  1. FASHION – Fast Fabric For Fashion Inovation – 21 516 €
  2. SHoW – Shapes of Water – 35 192 €
  3. Akreditace organizace

   

 2. Realizační období 2015-2021 – ukončené projekty
  1. Keramka se učí v Evropě KA1 – 17 700 €
  2. Art & Design in Our Lives  KA2 – 19 100 €
  3. Učíme se v Evropě, držíme krok  – KA1 – 5 846 €
  4. První stáže v zahraničí – KA1 odborné vzdělávání – 41 768 €
  5. Eco-Hiking Europe KA2 – 25 500 €
  6. Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů KA1 – 17 700  €
  7. Potter Raiting – KA2 VET- 42 500 €
  8. Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost – KA1 – 12 276 €
  9. DIversity of CEramics – DICE – KA2 – 36 462 €
  10. Geo-Explorers – KA2 – 26 754 €

V letošním roce končí dva projekty realizované v rámci programu Erasmus+, které nastartovaly spolupráci a pomohly k nalezení partnerů pro odborné stáže. V současné době má škola partnery pro všechny obory, s výjimkou učňovského oboru sklář, a realizuje projekty v klíčové akci 1 a 2 (školní a odborné vzdělávání) . Mezinárodní spolupráce zlepšila jazykové dovednosti našich vyučujících a žáků a ukázala jim, že EU v oblasti školství a vzdělávání hraje významnou roli.

Naše plány jsou rozvíjet spolupráci především v oblasti odborných stáží do partnerských škol nebo závodů a zvýšit jazykovou vybavenost pedagogického sboru, doprovázející je na těchto mobilitách.