DICE – DIversity of CEramics

English

Cílem projektu “Diversity of CEramics – DICE” je učit, rozvíjet a zlepšovat profesionální a osobní dovednosti a kompetence účastníků. Střední školy z Portugalska, Lotyšska, Francie a České republiky budou spolupracovat při tvorbě, projektování a ruční výrobě různých druhů výrobků z keramických hlín. Vzhledem k tomu, že školy připravují studenty na svou profesní dráhu, jsou aktivity zaměřeny na aspekty rozmanitosti v keramické výrobě v různých Evropských regionech s ohledem na jejich keramické tradice a kořeny.

Přehled workshopů:

  1. Lázeňský pohárek v Karlových Varech
  2. Výroba talířů, 2D kompozice v Longchamp
  3. Výroba dlaždice v Portu
  4. Dekorování talíře ve stylu konstruktivizmu v Rize 
  5. Vytváření modelů s použitím přírodních tvarů (různých dýní)
  6. Dekorace lázeňského pohárku v Karlových Varech
  7. Dekorace taliřů ve Francii

Odkazy propagaci projektu:

Produkty projektu

Fotogalerie

Do projektu se zapojí přibližně dvě stě účastníků (120 v mezinárodních seminářích), z nichž většina se skládá ze žáků (16-19 let) a jejich odborných učitelů, kteří budou plánovat, provádět, produkovat, hodnotit a šířit aktivity a výsledky získané v rámci projektuDomníváme se, že mezinárodní projektový tým ve spolupráci s národními týmy a účastníků bude schopen dosáhnout cílů a uskutečnit všechny aktivity a produkty plánované v návrhu.

Aktivity projektu zahrnují různé druhy práce. Účastníci budou na jedné straně využívat informační technologie (sociální sítě, výzkum na webu, prezentace, videa a tabulky) pro komunikaci, práci a prezentace výsledků svých výstupů pomocí mateřských jazyků a angličtiny jako Lingua Franca, na druhé straně navrhovat, diskutovat o různých postupech a nakonec ručně vyrábět vlastní keramické výrobky v národních i mezinárodních týmech. Dozví se, jak spolupracovat, komunikovat, navrhovat řešení nebo obhajovat vlastní myšlenky a představy, aby mohli produkovat výstupy využitelné pro svůj profesionální život (videozáznamy, prezentace, fiktivní keramická firma), stejně jako výrobky pro výstavy.

V rámci projektu bude uspořádáno osm mezinárodních workshopů s prací s rúznou keramickou hlínou. Hostitelská škola, která je zodpovědná za přípravu, organizaci a hodnocení workshopu, vypracuje plán, který nakombinuje návštěvy kulturních institucí a regionálních výrobců a také práci na produktech. Účastníci představí partnerům své keramické tradice / historii a učební osnovy. Vedle toho navrhnou a vyrobí keramické výrobky v mezinárodním týmu. Obsah workshopů závisí na hostitelských školách a zahrnuje různé přístupy k hlínám jako keramické “sochy” vyrobené z různých odlitků, nástěnné kompozice talířů, použití zeleniny pro výrobu sádrových forem nebo výrobu porcelánových šperků a tradičních lázeňských pohárků.

Předpokládá se, že tento projekt pomůže žákům zlepšit nejen jejich odborné a profesní dovednosti, ale také osobní kompetence, které jsou tak důležité pro jejich zaměstnatelnost či podnikání. Kromě toho si uvědomí, že patří ke keramické komunitě na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Příklady osvědčených postupů budou začleněny do učebních plánů škol tak, aby měly dlouhodobý dopad na přípravu současných a budoucích žáků.

LOGO_DICE  logo_cz

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.