Oděvní design na Slovensku

Ve dnech 1. – 23. listopadu 2023 se naše dvě žákyně oděvního design účastnily stáže na Škola umeleckého priemyslu v Trenčíně. Na začátek stáže s nimi jela p. Záborská, která na škole studovala a vyučuje oděvní design u nás.

Práce slečen začala již doma, protože měli za úkol navrhnout košili s historickým podtextem a na místo jely již s plně vypracovaným střihem. Jedním z úkolů bylo v praktickém vyučování košili také ušít. Kromě praktické výuky v dílně se účastnily dalších předmětů jako modelování oděvů, figurální kresba nebo scénický kostým.

Zprávy ze stáže jsou k dispozici zde: