Stínování v Portugalsku

Job Shadowing v partnerské škole  Soares dos Reis School of Arts  portugalském Portu (15 – 21.1.2017).
Dostalo se nám přátelského uvítání, společně s dalšími partnery Erasmu+(studenti a učitelé z Makedonie a anglického Brightonu), jsme byli pozváni na prohlídku školy.
Škola je velmi podobně zaměřena, stejně jako v naší organizaci,  žáci studují umělecké obory – grafický design, fotografii a média, oděvní návrhářství, keramické obory, avšak studium trvá 3 roky, oproti našim 4 letům pro maturitní obory. I když v předcházejícím týdnu oslavili 632 let historie školy, 8 let sídlí moderní budově (sklo, beton, osobní i nákladní výtahy), studia, pracovny a dílny jsou vybaveny kombinací  tradičního (tkalcovské stravy, tisky s kompletními sadami liter, ponky apod.) v kombinaci s moderním vybavením (např. odsávací zařízení nad  každým pracovním místem ve šperkařské dílně).
 
Základní poznatky o systému školství na portugalských SŠ; metodice, struktuře a náplni výukových jednotek, zejména ve výuce jazyků (dle vlastní aprobace), i přístupu a interakci učitelů a žáků, jsem měla možnost čerpat během týdenního Job Shadowingu v hodinách angličtiny, španělštiny a portugalštiny (pro cizince). Zkušenost to  byla vskutku zajímavá a inspirativní z pohledu relativní podobnosti i odlišných přístupů a nabízených možností, jak z pohledu kurikula, hodinových dotací, učebních materiálů postojů, žáků i vyučujících. Některé z nich bylo možno aplikovat ihned po návratu (např. nadšená komunikace v angličtině, a inspirace českých a portugalských žáků (umělců) po internetu a na sociálních sítích, další  budou postupně zapracovány do vl. výuky i sdílena s kolegy.
 
Jediný týden, byl  krátkým, i když drahocenným, exkurzem k načerpání nových zahraničních zkušeností z , dovednosti i jazykové praxe (nezbytné pro profesní i osobnostní rozvoj pedagoga jazykáře a geografa) i motivační pobídkou, ze kterých, věřím, vytěží zejména žáci a kvalita výuky. Navíc jsem i já měla možnost vést blok 2 x 45 min v rámci výuky angličtiny, který jsem vyžila k představení (vč. prezentace ppt.+ krátkých videí) školy, města, regionu i České rep., které bylo nadšeně, a za aktivního zájmu přijato 20ti žáky a učitelkou 1., respektive 10. ročníku. Aktivity  tohoto tipu přispívají k upevnění i budování vzájemného partnerství, rozšíření obzorů účastníků i jejich užšího i širšího okolí. S ostatními zahraničními partnery, kteří se účastnili setkání v Portu, jsme se shodli, že je stav “před a po Erasmu+”.
in the classroom