„Učíme se v Evropě, držíme krok“

„Učíme se v Evropě, držíme krok“, navazuje na loňský projekt “Keramka se učí v Evropě”, který byl připraven realizačním týmem ve spolupráci s pedagogickým sborem, a jehož hlavním záměrem je prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a odborných předmětů. Organizace naplánovala a realizuje 2 projekty v rámci Erasmus+, získává zkušenosti a seznamuje se s programem, ráda by do nich zapojila nejdříve své vyučující a později i žáky ve strategických partnerství.

Tentokrát jsou plánovány 4 zahraničních mobilit do 4 zemí Evropy, z nichž 3 budou probíhat v anglickém (1 španělském) a 1 v ruském jazyce. Jsou rozděleny do 2 základních skupin. V první jsou dvě stáže “Job Shadowingu”pro vyučující cizích jazyků – angličtiny (španělštiny) a specializují se na zlepšení a rozvoj jazykových a didaktických dovedností při výuce jazyků. Druhou skupinu tvoří 2 čistě jazykové kurzy (RJ + AJ) určené pro management a studující vyučující.

Plánované typy aktivit:

  • stínování nebo-li job-shadowing v partnerských školách v Portugalsku a Turecku.
    • SULTAN HATUN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI – partnerská škola v tureckém městě Sinop, která tentokrát přivítá našeho učitele angličtiny. S učitelkou angličtiny se seznámí se způsobem výuky, používanými výukovými materiály a vyzkouší si i výuku v partnerské škole.
    • Escola Artística de Soares dos Reis – partnerská škola v portugalském městě Porto přivítá učitelku angličtiny, která ale zároveň vyučuje i kroužek španělštiny na naší škole. Stejně jako v předchozích hodinách se bue účastnit vyučování angličtiny a španělštiny jako cizího jazyka, seznámí se s metodami výuky, používanými materiály.
  • jazykové kurzy
    • pro kolegyni, která studuje angličtinu a ruštinu na vysoké škole v Plzni je připraven čistě jazykový kurz ruštiny v lotyšské Rize. Vzhledem k povinnosti vyučovat druhý cizí jazyk na střední škole se ruština opět stává významným cizím jazykem. V Karlových Varech je postavení ruštiny velmi specifické a ve většině oborů je vyžadována jako druhý cizí jazyk.
    • do anglického Londýna vyjede na jazykový kurz  zástupkyně školy. Jazykové dovednosti managementu jsou dobrý základem pro rozvíjení mezinárodní spolupráce a týden strávený v cizojazyčném prostředí pomůže nastartovat a osvěžit znalosti získané v době studia.

Organizace sestavila realizační tým, který se skládá z 3 lidí: ředitelka školy, koordinátorka a vedoucí předmětové komise cizích jazyků, tým úzce spolupracoval již na přípravě projektu. V případě schválení projektu bude připraven plán aktivit na každý rok a podle něho uzavírány s jednotlivými účastníky Dohody o mobilitě, účastníci Job Shadowingu také podepisují Závazek kvality, a je logisticky připraven vlastní výjezd, event. včetně jazykové přípravy a průběhu hodnocení po návratu.

Plánovaný projekt prohloubí jazykové, metodické dovednosti pedagogického sboru včetně vedení. Jedná se především o o obohacení metodiky výuky cizích jazyků s intenzivnějším využitím ICT v kombinaci s volně dostupnými výukovými programy.