Potter raiting

je název schváleného  projektu (2016-1-SK01-KA202-022596) hrazeného z EU programu Erasmus+. Projekt partnerství  spolupráce v odborném školství je plánován na 28 měsíců  (1.9.2016 – 31.12.2018) a jeho hlavním cílem je příprava a praktické ověření metodiky testování keramiků. Žadatel a koordinátor projektu je Asociace řemeslníku Východních Karpat ze Slovenska a partnery vysoká škola v Turecku, Keramická asociace na Kypru, Krajská dobrovolnická organizace v Polsku a Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech.

Projekt je určen pouze vyučujícím odborných předmětů a je zaměřen na inovace v zavádění celoevropských standardů hodnocení keramiků.  Škola vytvořila realizační tým ze 4 členů, dvě vyučující odborného výcviku, ředitelka školy a koordinátorka projektu.

V rámci projektu se uskuteční 5 projektových  setkání trvajících 5 dnů

Z každé země se zúčastní dva zástupci (koordinátor + odborný výcvik), a všichni společně projednají postup práce na jednotlivých kapitolách, dodržování rozpočtu, plán diseminačních akcí a ověřování připravované metodiky v praxi. Účastníci dále navštíví keramické dílny popř. muzea a seznámí se s místní tradiční výrobou a dekorací keramiky.

Kromě projektových setkání se zástupci naší školy zúčastní i plánovaných  konferencí na Slovensku (26.-28.10.2018) a Polsku (16.-18.11.2018), kde budou odborné veřejnosti, zástupcům státních úřadů, zaměstnavatelům a odborných škol představeny postup certifikace, samostatný certifikát a výsledky jeho testování.

V prosinci 2018 (6.-8.) se uskuteční  konference v České republice, která oficiálně uzavře projekt a umožní pomocí videokonference spojení s partnerskými konferencemi pořádanými na Kypru a v Turecku.