Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/2024

Informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Přehled profilových zkoušek a maturitních témat:

→ Profilová část MZ 2023/2024

Ke stažení:

→ Přihláška k maturitní zkoušce (Pro zkušební období jaro 2024 je nutné odevzdat přihlášku do 1. 12. 2023., pro zkušební období podzim 2024 do 25. 6. 2024)

→ Harmonogram MZ – Jaro 2024

→ Způsob a kritéria hodnocení profilové části MZ 2023/2024

→ Úvodní strana maturitní práce – Vzor k doplnění

→ Prohlášení – Vzor k doplnění

Zadání maturitní práce s obhajobou

→ Zadání MPO – Grafický design

→ Zadání MPO – Fotografie a multimédia

→ Zadání MPO – Design keramiky a porcelánu – Dekorace

→ Zadání MPO – Design keramiky a porcelánu – Modelářství

→ Zadání MPO – Oděvní design

→ Zadání MPO – Design skla

→ Zadání MPO – Ekologie a životní prostředí  (+ Pokyny pro zpracování MPO – Ekologie a životní prostředí)