Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023

Informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Přehled profilových zkoušek:

→ Rozpis předmětů MZ 2022/2023

Maturitní témata:

→ Maturitní témata MZ 2022/2023

Ke stažení:

→ Přihláška k maturitní zkoušce (Pro zkušební období jaro 2023 je nutné odevzdat přihlášku do 1. 12. 2022.)

→ Úvodní strana maturitní práce – Vzor

 

Maturitní práce s obhajobou 2022/2023:

Grafický design –⁠ Zadání MPO 2023

Užitá fotografie a média –⁠ Zadání MPO 2023

Keramika –⁠ Dekorace –⁠ Zadání MPO 2023

Keramika –⁠ Modelářství –⁠ Zadání MPO 2023

Oděvní design –⁠ Zadání MPO 2023

Design skla –⁠ Zadání MPO 2023

Ekologie a životní prostředí –⁠ Zadání MPO 2023 + Pokyny pro zpracování maturitní práce

 

Harmonogram maturitních zkoušek 2023:

31. 1. Grafika a fotografie: odevzdání Prohlášení žáka o výběru úkolů MPO
31. 3. Ekologie: odevzdání MPO vedoucímu práce
3. 4. Písemné práce z ČJL
5. 4. Písemné práce z ANJ
11. 4. Třída OKS4: Písemné zkoušky z TZOP
12. 4. Třída GF4: Písemné zkoušky z TZOP
Grafika a sklo – odevzdání MPO vedoucímu práce
13. 4. Třída ACE4: Písemné zkoušky z Chemie/Biologie
14. 4. Fotografie, oděvy a keramika: odevzdání MPO vedoucímu práce
21. 4. Chemie: praktická MZ
2. 5. Žáci převezmou u ZŘŠO posudky vedoucího a oponenta
Didaktické testy MAT a ANJ
3. 5. Didaktické testy CJL
9. – 15. 5. Volno 4. ročníků k přípravě na MZ
16. – 19. 5. Třídy ACE4 a OKS4: Ústní maturitní zkoušky (dle harmonogramu)
22. – 26. 5. Třída GF4: Ústní maturitní zkoušky (dle harmonogramu)
31. 5. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení