Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/2024

Informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Přehled profilových zkoušek a maturitních témat:

→ Profilová část – MZ 2023/2024

Ke stažení:

→ Přihláška k maturitní zkoušce (Pro zkušební období jaro 2024 je nutné odevzdat přihlášku do 1. 12. 2023., pro zkušební období podzim 2024 do 25. 6. 2024)

→ Harmonogram MZ – Jaro 2024

→ Způsob a kritéria hodnocení profilové části MZ 2023/2024

→ Úvodní strana maturitní práce – Vzor k doplnění

→ Prohlášení – Vzor k doplnění

Zadání maturitní práce s obhajobou:

→ Zadání MPO – Grafický design

→ Zadání MPO – Fotografie a multimédia

→ Zadání MPO – Design keramiky a porcelánu – Dekorace

→ Zadání MPO – Design keramiky a porcelánu – Modelářství

→ Zadání MPO – Oděvní design

→ Zadání MPO – Design skla

→ Zadání MPO – Ekologie a životní prostředí  (+ Pokyny pro zpracování MPO – Ekologie a životní prostředí)

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek:

→ GF4 – Harmonogram

→ ACE4 – Harmonogram

→ OKS4 – Harmonogram

Nahlédnutí do písemných prací a písemných zkoušek bude možné v kanceláři Mgr. Štulířové ve dnech 30. 4. 2024 a 7. 5. 2024 vždy v časech 8:00 – 8:45 a 10:25 – 11:15.

Posudky k maturitním pracím si můžete vyzvedávat dne 2. 5. 2024 mezi 12:00 a 13:00 v kanceláři Mgr. Štulířové.