Kritéria přijímacího řízení – umělecké obory s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo

→ Kritéria přijímacího řízení – umělecké – leden 2023

→ Kritéria přijímacího řízení – umělecké – leden 2023 – Dodatek

→ MŠMT – přijímací řízení 2023 – Ukrajina

→ Harmonogram talentových zkoušek

2. kolo přijímacího řízení pro obor Design skla pro školní rok 2023/2024

→ 2. kolo – Kritéria přijímacího řízení – Design skla 2023