Design skla

Název oboru: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Kód oboru: 82-41-M/13

Absolvent je všestranným výtvarníkem, který ovládá všechny důležité základy výtvarné užité tvorby (kresba, figura, modelování, písmo apod.). Je ale hlavně designérem, který je schopen samostatně vytvořit a následně představit svůj vlastní návrh tvaru a dekorace skleněného výrobku. Ovládá zákonitosti a normy návrhářské práce v oblasti užitkového skla ve dvou zaměřeních – Broušení skla a Rytí skla, na které se dělí žáci od 2. ročníku. Při vlastní realizaci návrhu samostatně experimentuje tradičními i novými technologickými postupy s použitím moderních digitálních technologií. Během své návrhářské práce respektuje všechny ekologické, bezpečnostní i ekonomické aspekty výrobních procesů.  Důraz je kladen zejména na osobitý výtvarný přístup, řemeslnou zručnost a použití vhodných materiálů a strojního zařízení. Během studia je absolvent veden také k tomu, aby efektivně organizoval svou práci a jeho výsledný návrh byl technologicky realizovatelný i ekonomicky schopný zavedení do reálné výroby sklářského podniku.

Absolvent se uplatní jako týmový designér se schopností spolupráce v rámci projektového týmu. Je veden k samostatnému výkonu jako návrhář i realizátor náročných skleněných výrobků ve výtvarných ateliérech a dílnách sklářských firem různé velikosti. Jedná se zejména o tvůrčí činnosti v oboru broušení a rytí skla v kombinaci s dalšími dekoračními technikami (malování, pískování skla). Díky znalosti technologie skla i dovednostem v IT technologiích může také pracovat na různých pozicích ve sklárně v rámci úseku přípravy výroby jako pracovník odpovídající za technickou a výrobní dokumentaci, nebo jako vedoucí dílny – mistr.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole v jakémkoli uměleckém oboru. Stěžejní dovednosti a znalosti přitom nejlépe uplatní v oborech užitého umění a zejména pak v ateliérech zaměřených na design skla. Může zvolit i další obory volného umění, např. multimédia, nebo konceptuální tvorba.  Vedle výtvarných oborů může absolvent studovat i další příbuzné obory, jako jsou dějiny umění, výtvarná pedagogika, filozofie.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Matematika 2 2 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Chemie 1 0 0 0
Biologie 1 0 0 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 4
Výtvarná příprava 4 4 0 0
Figurální kresba 0 0 3 3
Písmo 1 0 0 0
Modelování 2 0 0 0
Vizualizace 1 2 2 0
Technologie 2 2 2 2
Navrhování 0 4 5 5
Praktická cvičení 7 7 7 9
Umělecká prezentace 0 0 2 1
Seminář z anglického/německého jazyka 0 0 2 2

Galerie prací:

Ukázky prací naleznete zde.