Členství v jiných organizacích

  • Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými
    studijními obory
  • Asociace středních průmyslových škol České republiky
  • Unie školských asociací ČR- CZESHA
  • České umění skla – Czech Art of Glass