Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – podzim 2022

Střední uměleckoprůmyslová keramická a sklářská Karlovy Vary nabízí žákům devátých ročníků základních škol možnost praktické a teoretické přípravy pro úspěšné vykonání talentových zkoušek v rámci přijímacího řízení. Příprava bude probíhat v podobě bloku kurzů.

Kurzy se týkají těchto výtvarných oborů:

  1. Grafický design
  2. Užitá fotografie a média
  3. Design keramiky a porcelánu
  4. Oděvní design
  5. Design skla

Pro všechny studijní obory je v rámci přijímacího řízení předpokladem kresba zátiší, které je složeno z kubických a rotačních předmětů, proto žáci během školení budou seznamováni se základními poznatky perspektivy. Následné kurzovní hodiny se budou týkat úkolů, které jsou součástí přijímacího řízení na jednotlivé vybrané studijní obory. Součástí bude také konzultace, týkající se domácích prací, které budou předkládány jako součást talentových zkoušek.

Školení bude probíhat pod vedením odborných učitelů uměleckých předmětů. Každý zájemce  absolvuje třikrát přípravu na kresbu zátiší (celkem 7,5 hodiny) a jedenkrát (popř. dvakrát – možnost podat na jedné škole přihlášky do dvou oborů) školení pro konkrétní obor (2,5 hodiny, při dvou oborech 5 hodin).

Kurzy budou probíhat  vždy ve od 15:00 do 17:30 hodin v těchto termínech:

2.11.         kresba zátiší

9.11.         kresba zátiší

16.11.       kresba zátiší

23.11.       školení pro obor Užitá fotografie a média

30.11.       školení pro obor Oděvní design

7.12.         školení pro obor Design skla

14.12.       školení pro obor Design keramiky a porcelánu

21.12.       školení pro obor Grafický design

 

Místo konání: SUPŠ Karlovy Vary

 

Potřebné pomůcky:

Kresba zátiší: přírodní uhel nebo měkká tužka a plastická guma

Grafický design: pravítko, tužka, řezák, barevné papíry, pastely, lepidlo, fixy, nůžky, vodové nebo temperové barvy

Užitá fotografie a média: min. 15 černobílých nebo barevných fotografií min. formátu 15 x 20 cm

Design keramiky a porcelánu: potřebné pomůcky dodá škola

Oděvní design: nůžky, tužka, lepidlo, řezák na papír

Design skla: nůžky, tužka, lepidlo, barevné pastely nebo fixy, barevné papíry

 

  Kurzovné:

1200 Kč – při výběru jednoho oboru (3x kresba zátiší + 1x školení pro obor) – 10 hodin

1500 Kč – při výběru dvou oborů (3x kresba zátiší + 2x školení pro obory) – 12,5 hodin

 

Platba kurzovného:

Číslo účtu: 14677135/0300.

Variabilní symbol: 2222

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka kurzu

 

Přihláška na kurz:

Vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky na adresu sekretariat@supskv.cz nebo doručit osobně či zaslat poštou na sekretariát školy.

Ke stažení zde:

prihlaska-na-pripravny-kurz_PDF

prihlaska-na-pripravny-kurz_Word