Informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary

→ Kontakty

IČO: 00077135
IZO: 000077135
RED IZO : 600009203
Datová schránka: jyduttq
bankovní spojení: 14677135/0300

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola se 150 letou tradicí.  Škola vzdělává v sedmi maturitních oborech a dvou oborech učebních.

Umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

Technické a přírodovědné obory zakončené maturitní zkouškou:

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů.
Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách.

Grafická učebna
Grafická učebna

Žáci ve škole studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka si dále volí jazyk německý nebo ruský.  Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dojíždějící žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech. Stravování je zajištěno pro žáky v moderní školní výdejně. Žákům je též k dispozici školní knihovna a studovny s wifi připojením k internetu.

Studovna s počítači a wifi připojením
Studovna s počítači a wifi připojením

Historie a současnost školy

Vznik školy je spjat s jižní Moravou – tradiční oblastí keramické výroby. Jedna z nejstarších keramických škol v Evropě byla založena v roce 1872 ve Znojmě, v oblasti, která byla proslulá výrobou keramiky již od starověku. Studenti školy pocházeli nejen z celých Čech, ale i z Rakouska. Škola se pod názvem C. a K. odborná škola keramická úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století.

První světová válka a s ní spojené státoprávní změny, které zapříčinily pokles odbytu keramiky na Moravě, ovlivnily negativně zájem o studium na této škole. Proto v roce po dohodě úřadů a svazu výrobců porcelánu bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů, do centra výroby porcelánu. V roce 1922 tak bylo do Karlových Varů převezeno veškeré vybavení školy, a také bylo přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. Město se bránilo trvalému umístění školy uvnitř Karlových Varů, protože škola používala plynovou pec na výpal porcelánu. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy školy v tehdy samostatném městě Rybáře (Rybáře jsou jednou z nejstarších částí Karlových Varů – byly původní osadou na břehu Ohře existující ještě před založením města). V roce 1924 byla dostavěna a následující rok v lednu slavnostně otevřena moderní, perfektně vybavená budova školy, propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Škola byla pojmenována názvem Státní odborná škola pro průmysl porculánový a prvními žáky ve tříletém studiu byli vybraní pracovníci z továren, kteří se o jejím úspěšném ukončení studia vraceli zpět na místa mistrů a dílovedoucích. Vyučovací jazyk byl zpočátku německý, ale pro žáky byla povinná také výuka českého jazyka.

Škola se již od počátku svého působení ve Varech úspěšně prezentovala na domácích i zahraničních výstavách i díky působení významných průmyslových výtvarníků.

Druhá světová válka příliš nepřispěla k rozvoji školy (poválečný provoz byl zahájen 1. října 1945 jen se 17 žáky a 5 vyučujícími). Po válce se ale začal jejich počet postupně zvyšovat. Navíc, nastala výměna obyvatel Sudet a s ní stoupl význam a potřebnost školy pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro porcelánky. Z toho důvodu byla v roce 1947 založena ve Staré Roli učňovská škola pro urychlenou přípravu kvalifikovaných dělníků do porcelánek. Teoretická výuka probíhala ve Staré Roli, odborný výcvik v závodech Karlovarského porcelánu. Transformacemi školské soustavy se pak tato starorolská škola stala Středním odborným učilištěm keramickým a byla součástí Karlovarského porcelánu – jako jeden ze závodů. Sídlo školy bylo v budově bývalé porcelánky, přestavěné pro školské účely.

Škola v Rybářích byla zaměřena na maturitní obory, starorolská měla na starosti dělnické kvalifikace. Obě dodávaly absolventy pro výrobu porcelánu. V průběhu 2. poloviny 20. století byly v Rybářích otevřeny nové obory – v roce 1956 obor Výtvarné zpracování keramiky, v roce 1968 Technologie keramiky, v roce 1974 Pozemní stavitelství a následně v roce 1984 obory Analytická chemie a Chemická technologie.  Byla také provedena přístavba školy včetně obnovy vnitřního zařízení. Počet žáků byl v Rybářích okolo 500 pro všechny obory, a ve Staré Roli se pohyboval okolo 600. Všichni absolventi nacházeli své uplatnění.

Poslední dekáda 20. století byla pro obě školy poznamenána postupným poklesem zájmu o keramické obory. Ve Staré Roli byl otevřen obor Sklář pro potřeby sklárny Moser, škola v Rybářích zareagovala na rozvoj počítačové techniky otevřením nového oboru Propagační výtvarnictví – propagační grafika. V roce 2006 rozhodl Karlovarský kraj o sloučení těchto škol a o ukončení stavebního oboru.

V současné době se je škola moderní otevřenou uměleckoprůmyslovou školou, která se snaží reagovat na potřeby společnosti a také potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje. V roce 2010 tedy přibyl k Aplikované chemii další přírodovědně technický obor – Ekologie a životní prostředí. Na základě mnohaletých zkušeností s výukou uměleckého oboru z oblasti keramiky a porcelánu (dnes vyučovaného pod názvem Design keramiky a porcelánu), začala škola nabízet další umělecké obory. V roce 1995 Grafický design, v roce 2008 obor Užitá fotografie a média a v roce 2013 Oděvní design. V roce 2018 se nabídka uměleckých oborů rozrostla ještě o Design skla, díky kterému zájemci o sklářský obor už mohou v Karlových Varech také získat maturitní zkoušku.

Od 1. září 2019 se název školy změnil na Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace.