KLUB přátel keramky

Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. K plnění těchto cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob.

Číslo účtu: 15477135/0300