Důležité termíny

Důležité termíny školy
2. pololetí 2023/2024
02. 01. 2024 pololetní prázdniny
12. – 16. 2. 2024 jarní prázdniny
19. – 23. 2. 2024 lyžařský výcvik tříd ACE1 a OKS1
26. 2. 2024 – 1. 3. 2024 lyžařský výcvik třídy GF1
28. 03. 2024 velikonoční prázdniny
08. 04. 2024 uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
15. – 19. 4. 2024 klauzurní práce 4. ročníků výtvarných oborů
22. 04. 2024 uzavření hodnocení 4. ročníků
26. 04. 2024 předávání ročníkových vysvědčení 4. ročníků
20. – 24. 5. 2024 odborné praxe 2. – 3. ročníků
27. – 31. 5. 2024 odborné praxe 3. ročníků a třídy ACE2
výtvarný plenér 2. ročníků výtvarných oborů
10. – 14. 6. 2024 klauzurní práce 1. – 3. ročníků výtvarných oborů
přírodovědný kurz všech žáků oboru Ekologie a životní prostředí
projektový týden všech žáků oboru Aplikovaná chemie
21. 06. 2024 uzavření pololetního hodnocení 1. – 3. ročníků
28. 06. 2024 předávání ročníkových vysvědčení 1. – 3. ročníků
1. – 4. 7. 2024 hodnocení v náhradním termínu za 2. pololetí
23. – 29. 8. 2024 náhradní a opravné komisionální zkoušky a hodnocení v náhradním termínu