Učebnice pro skláře

Základy technologie skla a sklářských materiálů 1. díl – Sklo, jeho vlastnosti a základní sklářské materiály
(Ing. Bc. Libuše Ladýřová, Ing. Ludmila Mašatová)

Základy technologie skla a sklářských materiálů 2. díl – Hutní provoz
(Ing. Bc. Libuše Ladýřová, Ing. Ludmila Mašatová)

Základy technologie skla a sklářských materiálů 3. díl – Broušení skla
(Ing. Bc. Libuše Ladýřová, Ing. Ludmila Mašatová)

Základy technologie skla a sklářských materiálů 4. díl – Zušlechťování skla
(Ing. Bc. Libuše Ladýřová, Ing. Ludmila Mašatová)

Základy sklářských strojů a zařízení
(Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., doc. Ing. František Novotný, CSc.)