Design keramiky a porcelánu

Název oboru: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Kód oboru: 82-41-M/12 

Absolvent je schopen samostatně vytvořit a následně představit svůj návrh tvaru a dekorace porcelánového výrobku. Při realizaci vlastního návrhu samostatně používá tradiční technologické postupy s využitím moderních digitálních technologií, včetně 3 D tisku. Je veden k tomu, aby efektivně organizoval svou práci. Respektuje všechny ekologické, bezpečnostní i ekonomické aspekty výrobních procesů. Zvládá technologické postupy při vytváření a výpalu porcelánových výrobků. Od 3.ročníku studia se žáci dělí na dvě zaměření – Modelářství keramiky a porcelánu a Dekorace keramiky a porcelánu.

Absolvent zaměření Modelářství keramiky a porcelánu ovládá navrhování nových výrobků nejen z oblasti keramiky a porcelánu. Provádí realizaci modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení z klasických i moderních materiálů. Absolvent zaměření Dekorace keramiky a porcelánu má odborné dovednosti potřebné k navrhování a realizaci dekorů nejen na keramiku a porcelán různými dekoračními postupy. Je schopen ruční malby a kresby a také dekorace reprodukčními technikami (tiskem).

Absolvent se uplatní jako výtvarník – designér, nebo může pracovat ve výrobních závodech i jako technickoorganizační pracovník. Kromě toho je schopen realizovat se jako samostatně podnikající řemeslný subjekt v rámci vlastní firmy.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na jakékoli vyšší odborné nebo vysoké škole. Vzhledem ke své umělecko-řemeslné profilaci především v ateliérech zaměřených na design keramiky nebo průmyslový design. Své dovednosti a znalosti dokáže rovněž uplatnit v oborech užitého nebo volného umění, např. multimédia, nebo konceptuální tvorba.  Vedle výtvarných oborů může absolvent studovat například i humanitně zaměřené obory, jako jsou dějiny umění, výtvarná pedagogika, filozofie.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Matematika 2 2 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Chemie 1 0 0 0
Biologie 1 0 0 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 4
Výtvarná příprava 4 4 0 0
Figurální kresba 0 0 3 3
Písmo 1 0 0 0
Modelování 2 0 0 0
Vizualizace 1 2 2 0
Technologie 2 2 2 2
Navrhování 0 2 4 5
Praktická cvičení 7 7 9 10
Umělecká prezentace 0 0 2 1
Seminář z anglického/německého jazyka 0 0 2 2

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde