Grafický design

Název oboru: Grafický design
Kód oboru: 82-41-M/05

Absolvent oboru je všestranným výtvarníkem zaměřeným na grafický design. Je schopen samostatně tvořit různé druhy propagačních a merkantilních tiskovin, prostředky vizuální komunikace a reklamy. Uplatní se také v oblasti multimediální tvorby. Během studia pracuje v řadě grafických programů nutných jak pro realizaci návrhů, tak pro jejich další zpracování. Orientuje se v technologii předtiskové přípravy, v různých tiskových technikách a také v dalších výrobních prostředcích reklamní tvorby a šíření informací elektronickou cestou. K odbornému portfoliu absolventa patří neodmyslitelně také umělecká prezentace, marketing a management daného oboru.

Absolvent je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikaci Grafik/Grafička pro digitální média (kód: 34-045-M).

Absolvent se uplatní ve firmách zabývajících se propagací, reklamou a knižní kulturou. Může pracovat nejen na pozici designéra v grafických studiích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích, ale také jako tiskař v tiskárně apod. V neposlední řadě se může uplatnit v podnikatelské sféře – v oblasti samostatné výtvarné činnosti (grafika, malba, kresba, ilustrace, komiks).

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole v jakémkoli uměleckém oboru. Získané dovednosti a znalosti nejlépe uplatní v oborech užitého umění a zejména pak v ateliérech zaměřených na grafický design, ilustraci, knihu, vizuální komunikaci nebo multimédia.  Vedle výtvarných oborů může absolvent studovat například i humanitně zaměřené obory, jako jsou dějiny umění, výtvarná výchova, filozofie.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Matematika 2 2 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Chemie 1 0 0 0
Biologie 1 0 0 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 4
Výtvarná příprava 4 4 0 0
Figurální kresba 0 0 3 3
Písmo 1 2 0 0
Modelování 1 2 0 0
Počítačová grafika 2 0 0 0
Technické kreslení 1 0 0 0
Technologie 0 0 2 2
Grafická tvorba 6 8 8 8
Typografie 0 0 2 2
Multimediální tvorba 0 2 2 0
Umělecká prezentace 0 0 2 1
Seminář z anglického/německého jazyka 0 0 2 2
Seminář grafický/multimediální 0 0 0 4

Galerie prací

Ukázky prací naleznete zde.