Grafický design

Absolvent oboru je všestranným výtvarníkem zaměřeným na grafický design. Je schopen samostatně tvořit různé druhy propagačních a merkantilních tiskovin, prostředky vizuální komunikace a reklamy. Uplatní se také v oblasti multimediální tvorby. Během studia pracuje v řadě grafických programů nutných jak pro realizaci návrhů, tak pro jejich další zpracování. Orientuje se v technologii předtiskové přípravy, v různých tiskových technikách a také v dalších výrobních prostředcích reklamní tvorby a šíření informací elektronickou cestou. K odbornému portfoliu absolventa patří neodmyslitelně také umělecká prezentace, marketing a management daného oboru.

Absolvent je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikaci Grafik/Grafička pro digitální média (kód: 34-045-M).

Absolvent se uplatní ve firmách zabývajících se propagací, reklamou a knižní kulturou. Může pracovat nejen na pozici designéra v grafických studiích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích, ale také jako tiskař v tiskárně apod. V neposlední řadě se může uplatnit v podnikatelské sféře – v oblasti samostatné výtvarné činnosti (grafika, malba, kresba, ilustrace, komiks).

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole v jakémkoli uměleckém oboru. Získané dovednosti a znalosti nejlépe uplatní v oborech užitého umění a zejména pak v ateliérech zaměřených na grafický design, ilustraci, knihu, vizuální komunikaci nebo multimédia.  Vedle výtvarných oborů může absolvent studovat například i humanitně zaměřené obory, jako jsou dějiny umění, výtvarná výchova, filozofie.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde