Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro organizaci školní akce). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS jyduttq, emailem na adrese sekretariat@supskv.cz nebo poštou na adrese Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace, nám. 17. Listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Webové stránky školy používají technické a analytické cookies k vyhodnocování výkonu webu. Na základě těchto dat je prováděna optimalizace.