Závěrečné zkoušky

Důležité termíny závěrečných zkoušek třídy KS3 ve školním roce 2021/2022:

 1. Písemná zkouška

Písemná část bude realizována elektronickou formou na počítačích dne 6. 6. 2022 v učebnách G4 (pro keramiky) a IKT (pro skláře). Časy:

7:45 – administrace zkoušky
8:00 – začátek vlastní zkoušky
8:00 – 12:00 – čas na vlastní zkoušku
úprava pro žáky s PUP (25% času navíc): 8:00 – 13:00

 1. Praktická zkouška

Praktická část závěrečných zkoušek proběhne ve dnech 7. – 8. 6. 2022 v čase 7:00 – 14:00 hod. na pracovištích smluvních partnerů školy (rozpis žáků dle odborného výcviku).

 1. Oznámení hodnocení písemných a praktických zkoušek

Zkušební komise se sejde na poradu k hodnocení písemných a praktických zkoušek 8. 6. 2022 v 15:00 hodin ve škole.
Poté budou výsledky oznámeny žákům přes aplikaci MS Teams na online schůzce s TU v týmu KS3 dne 9.6.2022 v 9:00 hodin.

 1. Ústní zkouška

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne dne 16. 6. 2020 v učebně U9 od 7:30 hodin (zázemí v učebně U11).

7:35 – slavnostní zahájení ústních zkoušek
od 7:56 – vlastní zkoušky dle rozpisu vyvěšeného ve škole.

 

Žáci učebních oborů naší školy už několik let skládají závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky. .

Co to znamená?

 • Zkoušky probíhají podle jednotného zadání závěrečné zkoušky, které se vytváří pro každý obor vzdělání.  Na jeho vývoji spolupracovali učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání.
 • Příprava Nové závěrečné zkoušky probíhala za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Jaké výhody Jednotné zadání závěrečné zkoušky přináší?

 • Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a zaručuje vyšší úroveň zkoušek.
 • Přináší těsnější propojení s reálnou praxí – absolventi budou lépe připraveni na praxi a zvýší se tím jejich šance na pracovní uplatnění.
 • Absolventi musí nejen ovládat svůj obor, ale také se musí orientovat na trhu práce.
 • Díky sjednocené úrovni zkoušek se posílí důvěra zaměstnavatelů k absolventům.

 Jak zkouška vypadá?

Závěrečná zkouška je komisionální a má tří části:

 1. Písemnou zkoušku obsahující otázky z obecné technologie, speciální technologie, BOZP a technologických postupů.
 2. Praktickou zkoušku přímo na pracovišti odborného výcviku, při které absolvent prokáže, že si osvojil nejen potřebné dovednosti k výrobě konkrétních výrobků, ale i správné pracovní návyky.
 3. Ústní zkoušku složenou z podotázek z Obecné technologie, Speciální technologie, Dějin oboru a Světa práce.

Více informací na www.nzz2.cz