Závěrečné zkoušky

Důležité termíny PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK třídy KS3 ve školním roce 2022/2023:

A) Náhradní závěrečné zkoušky (pro žáky, kteří ukončí poslední ročník nejpozději 31.8.):

 1. Písemná zkouška

Bude realizována elektronickou formou na počítačích dne 6. 9. 2023 v učebnách G4 (pro keramiky) a IKT (pro skláře).

Časy:
7:45 – administrace zkoušky
8:00 – začátek vlastní zkoušky
8:00 – 12:00 – čas na vlastní zkoušku
s úpravou pro žáky s PUP: (25 % času navíc): 8:00 – 13:00

 1. Praktická zkouška

Praktická část závěrečných zkoušek proběhne ve dnech 7. – 8. 9. 2023, vždy v čase 7:00 – 14:00 hod. (pro žáky s PUP – 25 % času navíc – ještě 11. 9. 2023 od 7:00 do 10:30 hod.) na pracovištích smluvních partnerů školy.

 1. Oznámení hodnocení písemných a praktických zkoušek

Zkušební komise se sejde na poradu k hodnocení písemných a praktických zkoušek dne 11. 9. 2023 ve 13:00 hodin ve škole.
Poté budou také dne 11. 9. 2023 tyto výsledky oznámeny žákům v učebně U1 od 13:30 do 14:00 hodin.

 1. Ústní zkouška

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne dne 18. 9. 2023 v učebně U9 od 8:15 hodin (zázemí v učebně JU2) dle harmonogramu. Všichni žáci se sejdou ve škole v 8:00 hodin.

 

B) Opravné závěrečné zkoušky (pro žáky, kteří vykonali některou z částí závěrečných zkoušek s prospěchem nedostatečným)

Písemná zkouška:

1. termín:

vlastní zkouška: 6. 9. 2023 od 7:45 hodin
jednání zkušební komise a oznámení hodnocení: 11. 9.2023 od 13:00 hod.

2. termín:

vlastní zkouška: 11. 12. 2023 od 7:45 hodin
jednání zkušební komise a oznámení hodnocení: 19. 9. 2023 od 14:00 hod.

Žáci si jeden z těchto dvou termínů vyberou a oznámí to řediteli školy písemně nejpozději do 6. 8. 2023.

 

Žáci učebních oborů naší školy už několik let skládají závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky.

Co to znamená?

 • Zkoušky probíhají podle jednotného zadání závěrečné zkoušky, které se vytváří pro každý obor vzdělání.  Na jeho vývoji spolupracovali učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání.
 • Příprava Nové závěrečné zkoušky probíhala za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Jaké výhody Jednotné zadání závěrečné zkoušky přináší?

 • Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a zaručuje vyšší úroveň zkoušek.
 • Přináší těsnější propojení s reálnou praxí – absolventi budou lépe připraveni na praxi a zvýší se tím jejich šance na pracovní uplatnění.
 • Absolventi musí nejen ovládat svůj obor, ale také se musí orientovat na trhu práce.
 • Díky sjednocené úrovni zkoušek se posílí důvěra zaměstnavatelů k absolventům.

 Jak zkouška vypadá?

Závěrečná zkouška je komisionální a má tří části:

 1. Písemnou zkoušku obsahující otázky z obecné technologie, speciální technologie, BOZP a technologických postupů.
 2. Praktickou zkoušku přímo na pracovišti odborného výcviku, při které absolvent prokáže, že si osvojil nejen potřebné dovednosti k výrobě konkrétních výrobků, ale i správné pracovní návyky.
 3. Ústní zkoušku složenou z podotázek z Obecné technologie, Speciální technologie, Dějin oboru a Světa práce.

Více informací na www.nzz2.cz.