Závěrečné zkoušky

Žáci učebních oborů naší školy už několik let skládají závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky. .

Co to znamená?

  • Zkoušky probíhají podle jednotného zadání závěrečné zkoušky, které se vytváří pro každý obor vzdělání.  Na jeho vývoji spolupracovali učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání.
  • Příprava Nové závěrečné zkoušky probíhala za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Jaké výhody Jednotné zadání závěrečné zkoušky přináší?

  • Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a zaručuje vyšší úroveň zkoušek.
  • Přináší těsnější propojení s reálnou praxí – absolventi budou lépe připraveni na praxi a zvýší se tím jejich šance na pracovní uplatnění.
  • Absolventi musí nejen ovládat svůj obor, ale také se musí orientovat na trhu práce.
  • Díky sjednocené úrovni zkoušek se posílí důvěra zaměstnavatelů k absolventům.

 Jak zkouška vypadá?

Závěrečná zkouška je komisionální a má tří části:

  1. Písemnou zkoušku obsahující otázky z obecné technologie, speciální technologie, BOZP a technologických postupů.
  2. Praktickou zkoušku přímo na pracovišti odborného výcviku, při které absolvent prokáže, že si osvojil nejen potřebné dovednosti k výrobě konkrétních výrobků, ale i správné pracovní návyky.
  3. Ústní zkoušku složenou z podotázek z Obecné technologie, Speciální technologie, Dějin oboru a Světa práce.

Více informací na www.nzz2.cz