O škole

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary

Stránka s kontakty

IČO: 00077135
IZO: 000077135
RED IZO : 600009203
Datová schránka: jyduttq
bankovní spojení: 32738341/0100

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola s více než 140 letou tradicí.  Škola nabízí osm maturitních a dva učební obory.

Umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

Technické a přírodovědné obory zakončené maturitní zkouškou:

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů.
Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách.

Grafická učebna
Grafická učebna

Žáci ve škole studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka si dále volí jazyk německý nebo ruský.  Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dojíždějící žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech. Stravování je zajištěno pro žáky v moderní školní výdejně. Žákům je též k dispozici školní knihovna a studovny s wifi připojením k internetu.

Studovna s počítači a wifi připojením
Studovna s počítači a wifi připojením

 

Historie a současnost školy

Vznik školy je spjat s jižní Moravou – tradiční oblastí keramické výroby. V roce 1872 byla založena ve Znojmě jako první keramická škola zemí koruny české. Studenti byli z celých Čech, ale i z Rakouska. Škola se úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století, kdy první světová válka a hlavně výrazný rozvoj výroby porcelánu na Karlovarsku a tím pokles odbytu keramiky ovlivnil negativně zájem o studium na Moravě. Proto po dohodě úřadů a svazu výrobců porcelánu bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů. K tomu došlo v roce 1922. Bylo převezeno veškeré vybavení školy a také přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. Město se však bránilo trvalému umístění školy uvnitř Karlových Varů vzhledem k peci na výpal porcelánu, a proto bylo rozhodnuto o postavení nové budovy v tehdy samostatném městě Rybáře. (Tento sídelní útvar je však původní osada na břehu Ohře existující ještě před založením Varů). V roce 1924 byla dostavěna a dána do užívání moderní, perfektně vybavená budova školy propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Vyučovací jazyk byl zpočátku německý, ale byla povinná výuka českého jazyka. Škola velmi úspěšně zahájila činnost ve Varech. Druhá světová válka nepřispěla rozvoji školy. Po válce nastala výměna obyvatel Sudet a s ní stoupl význam a potřebnost školy pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro porcelánky.

Prakticky z téhož důvodu byla v roce 1947 byla založena ve Staré Roli Učňovská škola pro urychlenou přípravu kvalifikovaných dělníků do porcelánek. Teoretická výuka probíhala ve Staré Roli, odborný výcvik v závodech Karlovarského porcelánu. Transformacemi školské soustavy se stala Středním odborným učilištěm keramickým a byla součástí Karlovarského porcelánu – jako jeden ze závodů. Sídlo školy bylo v budově bývalé porcelánky, přestavěné pro školské účely.

Škola v Rybářích byla zaměřena na maturitní obory, starorolská na dělnické kvalifikace, obě pro potřeby výroby porcelánu. V průběhu 2. poloviny 20. století byly v Rybářích otevřeny nové obory – stavebnictví a chemie a byla provedena přístavba školy. Počet žáků byl v Rybářích okolo 500 – pro všechny obory, a ve Staré Roli se pohyboval okolo 600 pro keramické obory. Všichni absolventi našli uplatnění.

Poslední dekáda minulého století byla pro obě školy poznamenána postupným poklesem zájmu o keramické obory. Ve Staré Roli byly otevřeny sklářské obory pro potřeby sklárny Moser, a v Rybářích grafika. V roce 2006 rozhodl Karlovarský kraj o sloučení těchto škol a ukončení stavebního oboru.

V současné době se jedná o školu, která by se dala označit jako umělecko průmyslová. K tradičnímu oboru Technologie keramiky byl v roce 1985 přidán obor Aplikovaná chemie, v roce 2010 Ekologie a životní prostředí . Na základě mnohaletých zkušeností s výukou uměleckého oboru z oblasti keramiky a porcelánu (dnes obor Design keramiky a porcelánu) začala škola vyučovat další umělecké obory. V roce 1995 Grafický desing, v roce 2008 Užitou fotografii a média a v roce 2013 Oděvní design.

Od 1. září 2015 se škola přejmenovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci.

Škola se snaží o to být školou otevřenou, která reaguje nejen na potřeby společnosti, ale také na potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje.

Ředitelé a správci školy v Rybářích (od založení na Moravě dosud):

1872 – 1887 Adolf Sterz pověřen řízením školy
1887 – 1899 Adolf Sterz ředitel školy
1899 – 1909 arch. Leo Chilla ředitel školy
1909 – 1918 František Doležal ředitel školy
1918 – 1929 Karl Moest ředitel školy
1929 – 1933 ak.mal. Eduard Schickl zatimní správce
1933 – 1938 ak.mal. Eduard Schickl ředitel školy
1938 – 1945 arch. Adolf Hegenbarth komisař
1945 – 1947 Ing. Miroslav Petrů zatimní správce
1947 – 1949 Ing. Miroslav Petrů ředitel školy
1949 – 1951 Jiří Kemr ředitel školy
1951 – 1957 Ing. Vladimír Beránek ředitel školy
1957 – 1959 Ing. Václav Srb ředitel školy
1959 – 1961 Ing. František Kučera zastupující ředitel školy
1961 – 1969 Vojtěch Jelínek ředitel školy
1969 – 1970 Ing. Josef Mikulecký zastupující ředitel školy
1970 – 1972 ak.soch. Miroslav Strnad ředitel školy
1972 – 1990 Ing. Josef Mikulecký ředitel školy
1990 – 2006 Ing. Kamil Bursík ředitel školy
2006 – 2010 Ing. Jiří Rezek ředitel školy
od 1.9.2010 Ing. Bc. Markéta Šlechtová ředitelka školy