Spolupráce školy

Atelier JM Lesov www.atelierlesov.cz
Český porcelán a.s. Dubí www.cesky.porcelan.cz
Český svaz ochránců přírody www.csop.cz
Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz
Elektroporcelán Louny a.s., pobočka Merklín www.epl.cz
EUTIS, o. p. s. https://eutis.cz
Farní charita Karlovy Vary (Tříkrálová sbírka) www.kv.charita.cz
FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Tisová www.fcc-group.eu
Fokus Praha www.fokus-praha.cz
Fond Sidus www.fondsidus.cz 
G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o. www.hotelovy-porcelan.cz
Galerie Supermarket WC www.supermarketwc.cz
Galerie Umění Karlovy Vary www.galeriekvary.cz
Horská služba Boží Dar www.horskasluzba.cz
HZS Karlovy Vary www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx
CHEVAK Cheb, a.s. www.chevak.cz
IMERYS Tableware CR s.r.o. www.imerys.com
König porzellan Sokolov spol s.r.o. www.koenig-porzellan.cz
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje www.khskv.cz
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje www.policie.cz/krajska-reditelstvi-policie.karlovarsky-kraj.aspx
LASSELSBERGER, s.r.o – Rako www.rako.cz
Liga proti rakovině (Květinový den) www.lpr.cz
MB – SVING s.r.o. Karlovy Vary www.sving.cz
Městská policie Karlovy Vary www.mpkv.cz
Moser, a.s. Karlovy Vary www.moser.cz
Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška) https://svetluska.rozhlas.cz
Policie ČR (Karlovy Vary) www.policie.cz
Pomoc v nouzi, o.p.s. (intervenční centrum) www.pomocvnouziops.cz
Regionální dobrovolnické centrum INSTAND K.Vary www.instand.cz
Rudolf Kämpf s.r.o. Loučky www.rudolfkampf.eu
Sedlecký kaolin a.s. pobočka Božičany www.sedlecky-kaolin.cz
Sokolovská uhelná a.s. www.suas.cz
Svět záchranářů Karlovy Vary www.svetzachranaru.cz
Synthomer a.s. Sokolov www.synthomer.com
Thun 1794, a.s., Nová Role www.thun.cz
Tyfloservis, o.p.s. Karlovy Vary (Bílá pastelka) www.tyfloservis.cz
Úřad práce Karlovy Vary www.portal.mpsv.cz
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. www.vodakva.cz