Školní poradenské pracoviště

 Do týmu patří:

Ředitelka školy

Výchovná poradkyně školy

email: vychovnyporadce@supskv.cz

Schránka důvěry: https://forms.gle/UCfjhTMjwaAV7n998

Školní metodička prevence

email: preventista@supskv.cz

Hlášení šikany: http://www.nntb.cz

Dotazy ohledně kyberšikany, kyberyroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů apod.: https://napisnam.cz

Kariérní poradkyně školy

email: karierniporadce@supskv.cz

Školní psycholožka

email:psycholog@supskv.cz

Konzultační hodiny:
Po-Čt – 8:00-14:00 po předchozí domluvě