Informace pro 1. ročníky

Termíny prvních třídních schůzek – srpen 2022:

Třída ACE1 (chemie a ekologie): 29. 8. 2022 od 15:30 hod.

Třída GF1 (grafika a fotografie): 30. 8. 2022 od 15:30 hod.

Třída OKS1 (oděvy, keramika a sklo): 29. 8. 2022 od 16:00 hod.

Třída KS1 (učební obory keramik a sklář): 30. 8. 2022 od 16:00 hod.

 

Informace a pomůcky pro 1. ročníky dle oborů:

→ Aplikovaná chemie
→ Design keramiky a porcelánu
→ Design skla
→ Ekologie a životní prostředí
→ Grafický design
→ Oděvní design
→ Učni – Sklář a Výrobce a dekoratér keramiky
→ Fotografie a multimédia