Oděvní design

Název oboru: Modelářství a návrhářství oděvů
Kód oboru: 82-41-M/07

Oděvní design, další obor  z kategorie Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, naše škola vyučuje od září 2013. Žáci se naučí mnohé z “krejčoviny”, ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami. Ve výtvarné přípravě a navrhování poznají a osvojí si výtvarné řemeslo z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky, jakými jsou tužka, barvy, jehla a nůžky, ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Tento obor připraví výtvarně technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy a doplňky, využívat výpočetní techniku a fotografii při uměleckých činnostech. Poznat v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Získat vědomosti a schopnosti, které mohou z „ módy „ později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se žáky ostatních výtvarných oborů školy na společných projektech a přehlídkách. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí realizují žáci své nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů.

Přijetí na studium je podmíněno úspěšným složením talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a dějepisu.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o úspěšném ukončení vzdělávání je maturitní vysvědčení.

Absolvent oboru ovládá znalosti o historickém vývoji a současných trendech oděvní tvorby a výtvarné kultury. Uplatňuje svůj vlastní výtvarný názor. Umí hledat a využívat inspirační zdroje. Dokáže využívat výtvarné a výrazové možnosti zpracovávaných materiálů a realizačních technologických postupů při dodržení ekonomických hledisek a vhodně prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní situaci (soutěž, výběrové řízení, výstava). Umí prosazovat netradiční myšlenky a metody práce a obhájit zvolené řešení. Aktivně využívá všech dostupných zdrojů pro získání informací o nových trendech v oblasti designu oděvu.

Absolvent je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technickoorganizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se jako výtvarník, schopný samostatné návrhové tvorby, jako konstruktér a distributor střihů a dále jako technolog výroby a tvorby oděvů moderních, ale také i historických a scénických kostýmů. Jeho zaměření jej také předurčuje pro práci oděvního stylisty, který se orientuje v módních trendech a dokáže navrhnout a vyrobit vhodné oblečení a doplňky pro konkrétní typ postavy.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole v jakémkoli uměleckém oboru. Stěžejní dovednosti a znalosti přitom nejlépe uplatní v oborech zaměřených na oděvní design. Vedle výtvarných oborů může absolvent studovat i další příbuzné obory, jako jsou dějiny umění, výtvarná pedagogika, filozofie.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Matematika 2 2 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Chemie 1 0 0 0
Biologie 1 0 0 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 4
Výtvarná příprava 4 4 0 0
Figurální kresba 0 0 3 3
Písmo 1 0 0 0
Vizualizace 0 2 0 0
Technologie 2 2 2 2
Textilní materiály 1 1 0 0
Navrhování 0 2 3 3
Konstrukce a modelace oděvů 2 3 3 3
Praktická cvičení 6 7 8 7
Umělecká prezentace 0 0 2 1
Seminář z anglického/německého jazyka 0 0 2 2

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde.