Výrobce a dekoratér keramiky

Název oboru: Výrobce a dekoratér keramiky
Kód oboru: 28-57-H/01 

Výrobce a dekoratér keramiky má odborné dovednosti a kompetence pro práce v jakékoliv keramické výrobě včetně výroby porcelánu. Má schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní keramické činnosti při častých změnách výroby. Žáci v prvním ročníku prochází všemi základními praktickými technologiemi výroby a dekorace keramiky. Od druhého ročníku si volí jedno ze dvou odborných zaměření – Výrobce keramiky a Dekoratér keramiky.

Absolvent zaměření Výrobce keramiky je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Glazovač/Glazovačka keramiky (kód 28-030), Točíř/točířka keramiky (kód 28-007), Vylévač/vylévačka keramik (kód 28-008) a Výrobce lisované keramiky (kód 28-006). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Keramik (kód 28-99/03).

Absolvent zaměření Dekoratér keramiky je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Dekoratér/Dekoratérka keramiky – ruční dekorace (kód 28-079), Dekoratér/Dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace (kód 28-080) a Dekoratér/Dekoratérka keramiky – strojní dekorace (kód 28-081). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Dekoratér keramiky (kód 28-99/02).

Absolvent se uplatní ve všech odvětvích keramické výroby. Podle svého zaměření vykonává různé činnosti v celém procesu výroby, který zahrnuje výrobu keramiky na ručních pracovištích, strojích i výrobních linkách, výrobu modelů a forem a dekoraci keramiky. Při výkonu své profese respektuje všechny ekologické, bezpečnostní i ekonomické aspekty výrobních procesů. Je schopen pracovat samostatně a efektivně si organizovat svou práci. Kromě zaměstnanecké sféry je schopen se uplatnit také jako samostatný podnikatel ve svém oboru.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat v maturitním studiu keramického oboru, nebo si může vybrat jiný nástavbový obor.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč.
Český jazyk a literatura 1 2 2
Anglický jazyk 2 2 2
Společenskovědní a ekonomický základ 0,5 1,5 2,5
Matematika 2 1 1
Fyzika 1 0 0
Chemie 1 1 0
Základy ekologie 1 0 0
Tělesná výchova 1 1 1
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0
Informační a komunikační technologie 1 1 0
Výtvarná příprava 2 2 0
Technické kreslení 0 1 0
Vizualizace 0 0 1,5
Technologie 3 3 3
Navrhování 0 0 1,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

Galerie prací

Ukázky prací naleznete zde.