Výrobce a dekoratér keramiky

Výrobce a dekoratér keramiky má odborné dovednosti a kompetence pro práce v jakékoliv keramické výrobě včetně výroby porcelánu. Má schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní keramické činnosti při častých změnách výroby. Žáci v prvním ročníku prochází všemi základními praktickými technologiemi výroby a dekorace keramiky. Od druhého ročníku si volí jedno ze dvou odborných zaměření – Výrobce keramiky a Dekoratér keramiky.

Absolvent zaměření Výrobce keramiky je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Glazovač/Glazovačka keramiky (kód 28-030), Točíř/točířka keramiky (kód 28-007), Vylévač/vylévačka keramik (kód 28-008) a Výrobce lisované keramiky (kód 28-006). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Keramik (kód 28-99/03).

Absolvent zaměření Dekoratér keramiky je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Dekoratér/Dekoratérka keramiky – ruční dekorace (kód 28-079), Dekoratér/Dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace (kód 28-080) a Dekoratér/Dekoratérka keramiky – strojní dekorace (kód 28-081). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Dekoratér keramiky (kód 28-99/02).

Absolvent se uplatní ve všech odvětvích keramické výroby. Podle svého zaměření vykonává různé činnosti v celém procesu výroby, který zahrnuje výrobu keramiky na ručních pracovištích, strojích i výrobních linkách, výrobu modelů a forem a dekoraci keramiky. Při výkonu své profese respektuje všechny ekologické, bezpečnostní i ekonomické aspekty výrobních procesů. Je schopen pracovat samostatně a efektivně si organizovat svou práci. Kromě zaměstnanecké sféry je schopen se uplatnit také jako samostatný podnikatel ve svém oboru.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat v maturitním studiu keramického oboru, nebo si může vybrat jiný nástavbový obor.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde